All posts tagged "SKR"

 • Regeringen och SKR överens om digital överföring av läkarintyg

  Regeringen och SKR överens om digital överföring av läkarintyg från regionerna till Försäkringskassan, nu har man slutit en överenskommelse gällande digital överföring av läkarintyg. I överenskommelsen avsätter regeringen totalt 48 miljoner kronor de tre närmaste åren för...

  • Posted oktober 4, 2023
  • 0
 • Tuffa tider väntar regionerna

  Inflationen slår hårt mot välfärden. Enligt SKR:s bedömning för 2024 kommer kommuner och regioner ha ett underskott på totalt 28 miljarder kronor, varav 22 miljarder avser regionerna och 6 miljarder kommunerna. Därför skjuter regeringen till 10 miljarder...

  • Posted september 24, 2023
  • 0
 • Få hjälp med att bli mer digital

  Från och med den första september kan människor i hela Sverige ringa till Digitalidags telefonväxel ”Ring Digitalidag” på 010-550 25 00 för att ställa frågor och få vägledning om var man praktiskt kan få hjälp med digitala...

  • Posted september 1, 2023
  • 0
 • Gemensam satsning för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete

  Regeringen och SKR i gemensam satsning för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete, att öka utrikes födda kvinnors sysselsättningsgrad är en prioriterad fråga för regeringen. Frågan är också central för landets kommuner och regioner. Regeringen och...

  • Posted mars 17, 2023
  • 0
 • Överbeläggningarna ökar i Örebro

  Överbeläggningarna ökar i Örebro – fler än innan pandemin. Antalet överbeläggningar på sjukhus i Region Örebro län är markant högre nu än innan coronapandemin, visar statistik från SKR som Vårdförbundet sammanställt. Nu väntar juli – årets mest...

  • Posted juli 3, 2022
  • 0
 • Företagen ger Hällefors kommun bra betyg

  Resultaten i SKR:s årliga undersökning ”Öppna jämförelsen i företagsklimat” även kallad Insikt presenterades den 21 april. Hällefors kommun får ett något högre betyg av företagen 2021 jämfört med mätåret 2020.   Insikt är en servicemätning av kommunernas...

  • Posted april 23, 2022
  • 0
 • Nära 11 miljarder kronor satsas på vården genom nya överenskommelser med SKR

  Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit fyra överenskommelser för fortsatt förstärkning av hälso- och sjukvården i Sverige. Inom ramen för dessa överenskommelser riktar regeringen totalt ca 11 miljarder kronor under 2022 till exempelvis insatser...

  • Posted januari 29, 2022
  • 0
 • SKR beviljas 25 miljoner för att utveckla kvinnofridsarbetet och stärka arbetet med jämställdhetsintegrering

  Regeringen har beslutat att bevilja Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) medel för att utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och att stärka kommuner och regioners arbete med jämställdhetsintegrering. SKR beviljas 25 miljoner kronor som...

  • Posted januari 19, 2022
  • 0