Överbeläggningarna ökar i Örebro

By on 3 juli, 2022
Arkivbild

Överbeläggningarna ökar i Örebro – fler än innan pandemin. Antalet överbeläggningar på sjukhus i Region Örebro län är markant högre nu än innan coronapandemin, visar statistik från SKR som Vårdförbundet sammanställt. Nu väntar juli – årets mest utmanande månad.

“Överbeläggningar ökar risken för vårdskador och dödsfall och är också en skadlig arbetsmiljö för personalen”, anser Vårdförbundet.

Under pandemin minskade antalet överbeläggningar, men under de senaste tolv månaderna har de ökat kraftigt runtom i landet och är nu uppe på rekordnivåer.

I Region Örebro län handlar det om en uppgång på 11 procent på ett år. Antalet överbeläggningar i regionen är nu också högre än innan pandemin.

– Överbeläggningar innebär att patienter tvingas vänta orimligt länge på att få vård, utlokaliseras till andra avdelningar och ligga i korridorer och att de inte får hjälp av rätt kompetens i tid. Risken för vårdskador och till och med dödsfall ökar, säger Hans Nilsson, vice ordförande för Vårdförbundet i Örebro.

Juli är den månad då sjukvården har störst problem med överbeläggningar. Framför allt de äldre patienterna är sårbara för långa väntetider på akuten. Äldre är ofta sköra och multisjuka och bör inte vistas i den miljön mer än nödvändigt.

En annan belastad sektor är förlossningsvården. Juli är den månad då det är svårast att bemanna vården, samtidigt som det föds flest barn.

– Vårdpersonalen har jobbat hårt sedan pandemin och behöver få vila och återhämtning precis som andra i samhället. Alla vet att barnen måste födas och att det kommer att behövas akutvård även på sommaren och regionen bör planera sin bemanning utifrån det. Det räcker inte med sockrade erbjudanden om pengar för att flytta semesterveckor, arbetsmiljön och förutsättningar att ge en god och säker vård måste förbättras – våra medlemmar behöver fler kollegor med rätt kompetens, säger Hans Nilsson.

Stora regionala skillnader

Det finns stora regionala skillnader i överbeläggningar. Jämfört med andra regioner sticker antalet överbeläggningar i Örebro varken ut som anmärkningsvärt många eller anmärkningsvärt få. Minst överbeläggningar har det varit i Kalmar.

– Överbeläggningarna är över fyra gånger så höga här i Örebro som i Kalmar, så det är allt annat än en jämlik vård över hela landet. Förutsättningarna i regionerna är olika, men det de har gemensamt är att det råder brist på Vårdförbundets yrkesgrupper, säger Hans Nilsson.

I Region Örebro län beror överbeläggningarna bland annat på att regionen inte lyckas rekrytera och behålla tillräckligt många sjuksköterskor och barnmorskor inför sommaren. Men det beror också på att primärvården, alltså den hälso- och sjukvård som ges på äldreboenden, vårdcentraler, hälsocentraler och i hemmet, inte har getts rätt förutsättningar.

Hälso- och sjukvården är inne i en stor omställning, bort från vårdplatser på sjukhus till en mer personcentrerad nära vård som ges nära patienterna, där den kommunala och regionala primärvården är navet. Men ofta är primärvården inte rustad för det utökade ansvaret, varken när det gäller att ge förebyggande vård eller att ta emot patienter som skrivs ut från sjukhusen.

– Ansvaret vilar tungt på regionen för överbeläggningarna. Att patienter och personal tvingas stå ut med detta kaos varje sommar beror ju inte på att det saknas sjukhusrum, sängar eller operationssalar utan på att vare sig regionen eller kommunerna lyckats säkra tillräckligt mycket legitimerad personal att bemanna hälso- och sjukvården, säger Hans Nilsson.

Sjukhus för sjukhus i Region Örebro län – här är det flest överbeläggningar

Sjukhus Överbeläggningar per 100 vårdplatser*
Karlskoga lasarett 4,6
Universitetssjukhuset Örebro 3,9
Lindesbergs lasarett 0,5

All statistik kommer från Sveriges kommuner och regioners Vården i siffror och avser antalet överbeläggningar inom somatisk slutenvård, per hundra disponibla vårdplatser.

För att jämna ut tillfälliga upp- och nedgångar utgår vi från ett snitt för de senaste tolv månader som det finns statistik för (juni 2021 till maj 2022).

När vi beskriver förändring jämför vi snittet för de senaste tolv månaderna med dels motsvarande tolv månader under 2020 och 2021 (förändring på ett års sikt), dels tidsperioden mars 2019 till februari 2020, som representerar tiden före pandemin.

Överbeläggning innebär att en patient vårdas på ett sätt som inte uppfyller kraven för fysisk utformning och bemanning för optimal patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa: Vårdförbundet

You must be logged in to post a comment Login