Regionen Örebro län visar ett starkt ekonomiskt resultat när 2021 summeras

Av på 20 januari, 2022
Arkivbild

Region Örebro län visar upp ett starkt ekonomiskt resultat när fjolåret summeras i det preliminära bokslutet för år 2021. Främst är det tillfälliga statsbidrag kopplat till covid-testning och kollektivtrafiken som ger ett positivt balanskravsresultat om 697 miljoner kronor.

Förra året påverkades Region Örebro läns verksamheter kraftigt av pandemin i form av en väldigt hög belastning inom bland annat vård, vaccination och testning. Men pandemins följder avspeglar sig också tydligt i det ekonomiska resultatet. Ett exempel på det är att inom hälso- och sjukvården beräknas förra årets kostnader för testning, vaccination och andra covidrelaterade aktiviteter uppgå till cirka 500 miljoner kronor. Vidare uppgick förlorade biljettintäkter inom kollektivtrafiken och uteblivna patientavgifter inom Folktandvården till drygt 100 miljoner kronor.

Det är dock inga kostnader som Region Örebro län behöver bära på egen hand utan här går staten in och hjälper till med tillfälliga bidrag. Förra året kunde till exempel hälso- och sjukvården kvittera ut statsbidrag om cirka 800 miljoner kronor medan kollektivtrafiken ersattes med cirka 45 miljoner kronor för förlorade biljettintäkter.

– Vi ser tydligt att statsbidragen har varit avgörande för Region Örebro läns positiva resultat för år 2021. Det ska vi inte bortse från men oavsett vilka inkomster vi har är det väldigt positivt att vi ekonomiskt klarar det tuffa fjolåret på ett bra sätt. Men vi kan naturligtvis inte förlita oss på statsbidrag i all oändlighet och de kommande åren måste vi arbeta hårt för att komma tillrätta med de underskott som finns inom hälso- och sjukvården, Folktandvården och kollektivtrafiken, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in