All posts tagged "Resultat"

 • Ökat tågresande leder till fortsatt stark utveckling för SJ

  Med ett ökat utbud tillsammans med en stark resandeökning redovisar SJ ett starkt kvartal. Det innebär att bolagets finansiella ställning stärks ytterligare, vilket möjliggör kommande miljardinvesteringar i nya fordon. Intresset för tåg och SJ fortsatte att öka....

  • Posted oktober 24, 2019
  • 0
 • Emil Lindgren och Elisabeth Sveum vann Cykelvasan 90

  Emil Lindgren, Serneke Allebike MTB TEAM, och Elisabeth Sveum, Norge, vann på lördagen den elfte Cykelvasan. Bägge cyklisterna avgjorde på upploppet i Mora. – Det känns sjukt bra. Jag har ju försökt och försökt så många gånger....

  • Posted augusti 10, 2019
  • 0
 • Överskott i statens budget i januari

  Saldot i statens budget för januari blev ett överskott på 8,7 miljarder kronor. Det är 8,7 miljarder kronor högre än i januari 2018. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget. De totala inkomsterna i statens...

  • Posted februari 22, 2019
  • 0
 • SJ avslutade året starkt och slog nytt reserekord

  SJ avslutade 2018 i medvind. Under fjärde kvartalet ökade resandet med åtta procent, vilket återspeglades i intäkterna som blev högre än under motsvarande kvartal 2017. Det stora intresset för klimatsmart resande fortsatte att öka under året till...

  • Posted februari 17, 2019
  • 0
 • Starkt resultat för Lantmännen 2018

  Lantmännens resultat för 2018, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 387 MSEK, jämfört med förra årets resultat på 1 552 MSEK. Resultatnedgången förklaras i sin helhet av de låga skördarna till följd av...

  • Posted februari 10, 2019
  • 0
 • Resultatet av medarbetarenkäten i Örebro kommun

  Örebro kommun genomför årligen en medarbetarenkät för att fortsätta utveckla organisationen och bli en bättre arbetsgivare, i år genomfördes enkäten i egen regi och den hade återigen en hög svarsfrekvens. Det var i oktober som den årliga...

  • Posted december 3, 2018
  • 0
 • Årets betygsresultat för årskurs 9

  Årets betygsstatistik för årskurs 9 i kommunala grundskolor visar lägre resultat än de senaste åren. Under läsåret har särskilda insatser riktats till de elever som behöver dem mest och många har gjort stora framsteg. De bakomliggande orsakerna...

  • Posted juni 27, 2018
  • 0
 • Ny undersökning – svenska företag är inte tillräckligt modiga

  Modighetsrapporten från Gasellföretaget Daresay har tagit pulsen på svenska företags attityd till mod, resultaten visar att var femte beslutsfattare inte tycker att det egna företaget är modigt, att kvinnor är modigare än män samt att en av...

  • Posted oktober 23, 2017
  • 0
 • Hälsa | Nya forskningsresultat öppnar för att kunna bota kronisk inflammation

  En italiensk-amerikansk studie i samarbete med Stockholms universitet har upptäckt nya potentiella behandlingar för att bota kroniska inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. I en artikel i ”Science Translational Medicine” som publiceras idag rapporterar ett forskarlag från Sverige, Italien...

  • Posted augusti 24, 2016
  • 0