SJ avslutade året starkt och slog nytt reserekord

By on 17 februari, 2019

SJ avslutade 2018 i medvind. Under fjärde kvartalet ökade resandet med åtta procent, vilket återspeglades i intäkterna som blev högre än under motsvarande kvartal 2017. Det stora intresset för klimatsmart resande fortsatte att öka under året till totalt 31,8 miljoner resor med SJ, en ökning med 1,5 miljon jämfört med året innan. Ett nytt rekord.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 208 MSEK (181) och nettoomsättningen 2 142 MSEK (2 087), vilket speglar den starka finansiella upphämtningen som kom i och med att tågtrafiken återgick till normala nivåer efter en period av stora störningar i infrastrukturen. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 468 MSEK (666) och nettoomsättningen landade på 7 874 MSEK (7 780).

– När vi återgick till ett normalt trafikläge ökade resandet direkt. Vi har släppt biljetter extra tidigt vilket gjort att fler resenärer har kunnat hitta attraktiva resor. Mycket goda förberedelser gjorde också att det intensiva resandet över jul- och nyårshelgerna flöt på mycket bra. Vi dubblerade vissa avgångar inför jul och på fredagen före jul reste nästan 200 000 personer med oss, säger SJs vd Crister Fritzson.

En stark förbättring av punktligheten under fjärde kvartalet – framför allt dess senare del – bidrog till en total punktlighet för året på 86 procent. Den långa, kalla och snörika vintern övergick på kort tid till en mycket varm sommar. Detta fick stor påverkan på punktligheten fram till mitten av augusti.

– Att komma till rätta med punktligheten är det vi alla inom SJ har för ögonen. Under årets sista kvartal kom vi tillbaka till en sammantaget bättre punktlighet. De orsaker till försening som vi själva ansvarar för har de senaste åren minskat till knappt tio procent. Vi har förändrat processer i hela vår verksamhet och under senare tid förbättrat vårt fordonsunderhåll ytterligare. Efter sommaren 2019 kommer våra första helt uppgraderade X 2000-tåg att sättas i trafik vilket kommer ge ytterligare effekter, säger Crister Fritzson.

Fjärde kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 142 MSEK (2 087)
  • Rörelseresultatet uppgick till 208 MSEK (181)
  • Kvartalets resultat uppgick till 150 MSEK (135)

Helåret 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 874 MSEK (7 780)
  • Rörelseresultatet uppgick till 468 MSEK (666)
  • Periodens resultat uppgick till 389 MSEK (523)
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till -0,14 ggr (-0,10)
  • Avkastning på operativt kapital uppgick till 11,4 procent (16,4)
  • Sjukfrånvaron sjönk till 5,2 procent (5,4)
  • Nöjd Kundindex, NKI, uppgick till 69 (72)

Sammantagen punktlighet för SJs lång- och medeldistanståg uppgick till 86 procent (90)

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login