Oförändrat ekonomiskt resultat för jordbruket 2021

By on 4 februari, 2022
Foto: Linnea Ronström

I början av december 2021 publicerade vi en första beräkning av jordbrukets ekonomiska utveckling 2021. Vid en uppdatering av siffrorna den 3 februari visar prisutvecklingen på insatsvaror en betydligt större ökning i slutskedet av 2021 än i den första beräkningen. Bedömningen är också att avräkningspriserna för spannmål och oljeväxter blir högre, vilket ökar intäkterna. Företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital, bedöms nu bli i stort sett oförändrad jämfört med 2020 och uppgå till 7,9 miljarder kronor år 2021.

Produktionsvärdet uppskattas öka med knappt 3,4 miljarder kronor och kostnaderna för insatsvaror och tjänster bedöms öka med drygt 3 miljarder kronor. Utöver detta ökar kostnaderna för avskrivningar, löner och räntor (se tabell för sammanfattning av resultatet längst ner i pressmeddelandet).

De preliminära beräkningarna är osäkra och variationen i precision är stor mellan åren. De stora prisförändringarna på insatsvaror under 2021 ökar osäkerheten. Mycket beror på vilka volymer insatsvaror som köpts in och när under året det skett.

Produktionsvärdet ökade 2021

Preliminärt uppskattas produktionsvärdet för jordbrukssektorn öka med knappt 3,4 miljarder kronor eller 5 procent jämfört med 2020.
Produktionsvärdet av vegetabilieproduktionen bedöms öka med 1,7 miljarder kronor eller 6 procent till 32 miljarder kronor. 

De viktigaste posterna bakom ökningen:

  • Spannmål ökar med 1,3 miljarder kronor eller 14 procent. Skörden minskar med 16 procent men samtidigt bedöms avräkningspriserna öka med 35 procent.
  • Oljeväxter ökar med 0,7 miljarder kronor eller 54 procent. Skörden av oljeväxter var i nivå med 2020 medan avräkningspriserna uppskattas öka med 53 procent.
  • Värdet av grovfoderskörden och fruktproduktionen bedöms minska.

Produktionsvärdet av animalieproduktionen bedöms öka med 1,6 miljarder kronor eller 6 procent till drygt 30 miljarder kronor. 

De viktigaste posterna bakom ökningen:

  • Mjölk uppskattas öka med 0,8 miljarder kronor främst beroende på ökade avräkningspriser.
  • Slaktkyckling ökar med 0,3 miljarder kronor.
  • Även värdet av nötkreatur och grisar ökar med 0,1 respektive 0,2 miljarder.

Kostnaderna ökade i slutet av året

Kostnaderna för insatsvaror och tjänster uppskattas öka med 3 miljarder kronor eller knappt 7 procent jämfört med 2020. Orsaken är stigande priser på energi (el och diesel), mineralgödsel samt köpfodermedel. 

De viktigaste posterna:

  • Energikostnaderna bedöms öka med 0,7 miljarder kronor eller 18 procent.
  • Kostnaderna för mineralgödsel bedöms öka med 1,3 miljarder eller 38 procent.
  • Kostnaderna för foder bedöms öka med drygt 0,7 miljarder kronor eller 5 procent (inklusive egenproducerat foder).

Utöver kostnaderna för insatsvaror och tjänster bedöms även kostnaderna för avskrivningar, löner och räntor öka.

Resultat

2021 kännetecknas av både ökade intäkter och kostnader för jordbruket. Detta är en följd av både stigande avräkningspriser för bland annat spannmål, oljeväxter och mjölk samt höga priser på insatsvaror jämfört med 2020. Företagsinkomsten uppskattas preliminärt bli i stort sett oförändrad jämfört med 2020 och uppgå till 7,9 miljarder kronor. I grafiken nedan redovisas en sammanfattning av resultaten och Företagsinkomsten för åren 2015–2021. 

Företagsinkomst 2015-2021, i miljoner kronor:

Sammanfattning av jordbrukets resultat 2021 jämfört med 2020, i miljoner kronor:

Ekonomi |  Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login