All posts tagged "Sämre konjunktur"

  • Samhällets behov av ballast högt trots sämre konjunktur

    En ny prognos från SGU visar att Sveriges behov av ballast kommer att öka fram till 2040, även med ett minskat bostadsbyggande. Bakgrunden är storstadsutvecklingen och de stora infrastrukturprojekt som påbörjas. SGU har i en ny prognos...

    • Posted november 26, 2018
    • 0