All posts tagged "Skogsindustrierna"

 • Positiv utveckling för biologisk mångfald i skogen

  I en ny forskarrapport beskrivs det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen. Rapporten visar att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald har förbättrats de senaste decennierna. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för den...

  • Posted mars 14, 2021
  • 0
 • Skogsnäringen spelar en avgörande roll i klimatarbetet

  Skogsnäringen spelar en avgörande roll i klimatarbetet – nya beräkningar visar betydligt högre bidrag än officiell statistik. Den svenska skogsnäringen har en positiv effekt på det globala klimatet motsvarande 93 miljoner ton koldioxid per år, när både...

  • Posted juli 6, 2019
  • 0
 • Unik överenskommelse nådd mellan skogsägare och jägare

  Nu är vi överens! Jägare och skogsägare har haft svårt att enas kring hur stora klövviltstammarna kan vara utan att orsaka oacceptabel skada för skogsbruket. Samtidigt har återbeskogningen av tall som är älgens huvudsakliga föda under vinterhalvåret...

  • Posted maj 14, 2019
  • 0
 • Bioekonomin gör starkt avtryck i överenskommelsen

  Skogsindustrierna välkomnar att riksdagen har utsett en statsminister och att Sverige får en regering, den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP innehåller flera positiva besked för skogsindustrin och för tillväxt i bioekonomin. Skogsindustrierna noterar med...

  • Posted januari 24, 2019
  • 0