All posts tagged "Skyddszon"

  • Anser inte regeringen att dricksvatten är ett viktigt livsmedel

    Sveriges regering och riksdag måste säkra skyddet av vårt vatten. Svenskt Vatten vill att det ska vara förbjudet i hela landet att sprida kemiska växtskyddsmedel och släppa ut de farligaste kemikalierna i den så kallade primära skyddszonen...

    • Posted februari 5, 2017
    • 0