All posts tagged "Småföretagarnas Riksförbund"

 • Försämrade förutsättningar för småföretagare i Örebro kommun

  Förutsättningarna för små företag i Örebro kommun ligger nära riksgenomsnittet, jämfört med förra året har förutsättningarna blivit sämre. Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas Riksförbund. Med Småföretagarindex kan Småföretagarnas Riksförbund för fjärde året i rad visa...

  • Posted oktober 16, 2023
  • 0
 • Kommunerna i Örebro har brist på jobbskapare

  Småföretagarnas Riksförbund har i flera undersökningar kartlagt sambandet, mellan företagande och arbetsmarknad. Ju högre andel av de vuxna invånarna i en kommun som är företagare med anställda (”företagsamma”), desto lägre tenderar arbetslösheten vara. En procent högre andel...

  • Posted augusti 21, 2023
  • 0
 • Småföretagarna har tröttnat på att vänta på besked

  Småföretagarna har tröttnat på att vänta på besked om elpriserna, Småföretagarnas Riksförbund går nu ut med ett upprop och namninsamling. Detta är en protest mot regeringens passivitet när det gäller de 30 000 småföretagare som förbundet representerar och...

  • Posted februari 22, 2023
  • 0
 • Brottslighet skadar landets tillväxt

  Småföretagarnas Riksförbund har länge varit aktiva i debatten om vikten av trygghet för småföretagare. Nu är det uppenbart att otryggheten är större än någonsin; Corona med restriktioner, följt av ökade priser och så en lågkonjunktur. Utöver allt...

  • Posted januari 24, 2023
  • 0
 • Hög tid att agera på elpriserna

  I torsdags lämnade Småföretagarnas Riksförbund sitt remissvar avseende regeringens senaste paket för att komma åt de höga elpriserna. Det handlar om införande av ny EU-förordning med goda ambitioner och som kan ses som ett steg i rätt...

  • Posted januari 8, 2023
  • 0
 • Allvarliga följdeffekter när pandemistöden avslutats

  När nu restriktionerna som påverkat företagandet är upphävda är det många företagare som behöver hantera de negativa effekter som pandemistöden har skapat. Sedan pandemin lamslog landet har de av regeringen införda stödsystemen både varit till nytta och...

  • Posted oktober 21, 2021
  • 0
 • Varför så komplicerat att bli kompenserad

  Efter hårda påtryckningar från bland annat Småföretagarnas Riksförbund och Hantverkarnas Riksorganisation har till slut regeringen presenterat ett förslag baserat på det beslut som riksdagen fattade om att särskilt stärka de enskilda näringsidkarnas möjligheter att överbrygga konsekvenserna av...

  • Posted september 11, 2020
  • 0
 • Varför är godis skattebefriat men inte tillagad mat

  Småföretagarnas Riksförbund ställer sig bakom Finansdepartementets förslag att det införs en skattefrihet för förmån av fri kost under förutsättning att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och att måltiden lämnas utan krav på motprestation....

  • Posted augusti 20, 2020
  • 0
 • Äntligen har regeringen vaknat

  Det tog lite tid innan regeringen insåg den mycket besvärliga situationen som Sveriges småföretagare råkat ut för genom corona-krisen. Nu har man presenterat ett ordentligt paket för stöd och stimulans, vilket förhoppningsvis kan minska vår och vår...

  • Posted mars 16, 2020
  • 0
 • Vill de verkligen ha nya företag i Sverige och Europa

  Småföretagarnas Riksförbund har blivit inbjudna av EU-kommissionen för att på ett seminarium diskutera hur EU ska skapa förutsättningar för SME att bidra till att stärka Europas näringsliv. Europeiska unionen budget för 2019 uppgick till ca 148 miljarder...

  • Posted oktober 13, 2019
  • 0