Alla inlägg taggade "Studieförbunden"

 • Folkbildningsrådet: ​Statsbidragssystemet behöver förändras

  I en rapport som nu lämnats till regeringen presenterar Folkbildningsrådet ett brett åtgärdspaket för att komma till rätta med de felaktigheter som rapporterats. Bland åtgärderna återfinns såväl förebyggande insatser som en stärkt kontroll – och ett i...

  • Skrivet april 18, 2021
  • 0
 • Viktig granskning av studieförbundens verksamhet

  Resultatet av den granskning som nio av tio studieförbund nu redovisat till Folkbildningsrådet står nu klart, totalt handlar det om cirka 600 000 så kallade studietimmar som stryks i efterhand för åren 2017-2019. Detta ska jämföras med...

  • Skrivet januari 18, 2021
  • 0
 • Studieförbunden kommenterar höstbudgeten

  Ingen ökning av de generella anslagen men välkommen förstärkning kring uppsökande verksamhet för utrikesfödda kvinnor. Så kan regeringens budgetproposition sammanfattas ur ett studieförbundsperspektiv. – Vi är besvikna över att de generella anslagen står still även i år,...

  • Skrivet september 24, 2020
  • 0
 • ​Region Örebro län skärper kraven för stöd till studieförbunden

  För att studieförbunden i Örebro län ska få regionala bidrag måste de bedriva regelbunden verksamhet i minst hälften av länets 12 kommuner, enligt Region Örebro län nya riktlinjer till studieförbund som beslutas av regionens kulturnämnd. Med regelbunden...

  • Skrivet september 23, 2020
  • 0
 • Studieförbunden får vänta på kommunala bidrag i Lindesberg

  Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun återremitterar ärendet om bidrag till studieförbunden 2020 till tillväxtförvaltningen för att ta fram studieförbundens verksamhetsberättelser och ekonomisk redogörelse för föregående år. Det innebär att studieförbunden får vänta på de kommunala verksamhetsbidragen för 2020....

  • Skrivet juli 3, 2020
  • 0
 • ​Nya riktlinjer i Lindesberg för bidrag till studieförbunden

  Örebro läns bildningsförbund har – enligt den fördelningsmodell som justerats av Lindesbergs kommun – gjort en ny fördelning av Lindesbergs kommuns bidrag till studieförbunden 2020 på totalt 525.000 kronor. Fördelningen gäller under förutsättning att kommunstyrelsen tisdag 16...

  • Skrivet juni 15, 2020
  • 0
 • Budgeten: Satsning på föräldralediga men urholkade generella anslag

  I budgetpropositionen för 2020 finns ingen ökning av de generella anslagen till studieförbunden, men nya satsningar på utrikes födda föräldralediga och fortsatta resurser till Svenska från dag 1. – Det är mycket positivt att regeringen nu tillför...

  • Skrivet september 18, 2019
  • 0