Regeringens nedskärningar för studieförbunden slår hårt mot kulturen

By on 25 september, 2023
Med mindre statsbidrag till studieförbunden kan mycket av kulturlivet komma att tystna.
Bild: LindeKultur

Regeringens nedskärning på statsbidraget till studieförbunden kan få stora konsekvenser i Örebro län, skriver länsbildningskonsulent Cecilia Lönn Elgstrand (Örebro läns bildningsförbund).

”Ett levande kulturliv, möjlighet till aktiv fritid, folkhälsofrämjande, sociala mötesplatser, vägar till arbete och integration. Allt är sådant som studieförbunden arbetar med idag men inte kommer kunna göra i lika stor utsträckning framåt.”

Regeringen skär 19 miljoner från länets studieförbund

Regeringens nedskärning på statsbidraget till studieförbunden kan få stora konsekvenser i Örebro län. Det kan bli runt nio miljoner kronor mindre redan nästa år.

– Framför allt är det ju invånarna i länet, de som skulle delta i folkbildningen som kommer märka att studieförbunden kanske inte finns där i lika stor utsträckning som tidigare, och att det kanske kommer kosta mer att delta, säger länsbildningskonsulent Cecilia Lönn Elgstrand.

Ett levande kulturliv, möjlighet till aktiv fritid, folkhälsofrämjande, sociala mötesplatser, vägar till arbete och integration. Allt är sådant som studieförbunden arbetar med idag men inte kommer kunna göra i lika stor utsträckning framåt.

Regeringen (M, KD och L med stöd av SD) har nu presenterat budgetpropositionen för 2024 och där skärs statsanslaget ner med 250 miljoner nästa år, ytterligare 100 miljoner året därpå för att år 2026 vara 500 miljoner lägre än i år. Med inflationen inräknat är det ungefär en tredjedel av stödet som försvinner. För Örebro läns del kan det handla om cirka 19 miljoner år 2026.

Studieförbunden är ideella organisationer och finansieras förutom med deltagarintäkter med stöd från staten, regionen och kommunen men statens stöd är det största och det som väger tyngst.

Förra året deltog, trots pandemirestriktioner i början av året, över 23.000 människor i studiecirklar i Örebro län, drygt 28.000 i annan gruppverksamhet och studieförbundens kulturprogram i länet hade en publiksiffra på totalt 260.000.

– Med mindre stöd från staten kommer det krävas nedskärningar hos studieförbunden. Antingen tvingas de att lägga ner verksamhet eller höja avgifterna – kanske både och. Och det kommer ju utestänga grupper som verkligen behöver folkbildningen. Färre kommer kunna delta, säger Cecilia Lönn Elgstrand.

Det kan till exempel handla om personer som står långt från arbetsmarknaden, ofrivilligt ensamma äldre eller personer med funktionsnedsättning som fått meningsfull sysselsättning och möjlighet att växa inom studieförbundens cirklar och verksamhet.

Andra som kan drabbas är ungdomar som skapar musik eller dansar i studieförbundens rep- eller studiolokaler men det kommer också att drabba alla aktiva inom föreningslivet. De flesta av länets föreningar samarbetar med studieförbund för att utveckla sina föreningar och erbjuda förkovran, kunskap och aktiviteter till sina medlemmar men sådana samarbeten kan nu också försvåras av bristen på medel.

– På mindre orter vet vi att föreningar och folkbildning spelar stor roll för samhällsutveckling, trygghet, gemenskap och till och med tillväxt. När staten drar undan mattan på det här sättet blir vikten av stöd från regionen och kommunerna ännu viktigare. De flesta av kommunerna har inte räknat upp stödet på många år vilket i realiteten inneburit en nedskärning varje år. Det skulle nu behöva ses över, menar länsbildningskonsulenten.

Kultur, Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login