Studieförbunden får vänta på kommunala bidrag i Lindesberg

Av på 3 juli, 2020

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun återremitterar ärendet om bidrag till studieförbunden 2020 till tillväxtförvaltningen för att ta fram studieförbundens verksamhetsberättelser och ekonomisk redogörelse för föregående år. Det innebär att studieförbunden får vänta på de kommunala verksamhetsbidragen för 2020.

Tillväxtutskottet gav på sitt sammanträde i maj 2020 i uppdrag att justera bidragsmodellen för bidrag till studieförbunden. I de nya och uppdaterade villkoren framgår att studieförbund som inte bedrivit verksamhet i kommunen inte är berättigade till något kommunalt verksamhetsbidrag.

Örebro läns bildningsförbund gjorde då en ny fördelning av Lindesbergs kommuns bidrag till studieförbunden baserad på de nya villkoren utifrån samma totalbelopp som 2019 på 525.000 kronor.

Eftersom tillväxtutskottet inte höll något sammanträde i juni gick ärendet direkt till kommunstyrelsen där beslutet blev att återremittera ärendet om bidrag till studieförbunden 2020 till tillväxtförvaltningen för att ta fram studieförbundens verksamhetsberättelser och ekonomisk redogörelse för föregående år.

Förra året lockade studiecirklar och annan gruppverksamhet 3.280 deltagare i Lindesbergs kommun. Lindesbergs kommuns kulturarrangemang besöktes av 20.910 deltagare.

Lindesbergs kommun fastställer årligen det totala bidraget till studieförbunden. Studieförbund ska inte själva söka verksamhetsbidrag hos Lindesbergs kommun utan fördelningen av bidraget tas fram tillsammans med Örebro läns bildningsförbund.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in