Nya riktlinjer innebär skärpt politisk kontroll

By on 24 december, 2022
Foto: Studieförbunden

Regeringen har fattat beslut om nya riktlinjer för Folkbildningsrådet. Dessa innehåller en uppföljning av demokratisyftet nedbrutet per studieförbund och ett uppdrag om att studieförbund ska följa upp inkomster och utgifter avseende statsbidraget.  

– Regeringens riktlinjer är ett tydligt exempel på skärpt politisk kontroll av folkbildningen. Det är oroväckande för oss som värnar om den fria och frivilliga folkbildningen och självförvaltningen genom Folkbildningsrådet.

Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden.

– Den ökade statliga styrningen ökar byråkrati och administration. Att redovisa varje utgift och inkomst som kommer från statsbidraget kräver väldigt mycket arbete. Det lägger sten på börda på medarbetare som redan har för mycket administration på sitt bord. Folkbildningen blir lidande. Den ökade byråkratin införs när anslagen stått stilla i sex år vilket innebär en real urholkning med 25 procent, säger David Samuelsson.

– Vi anar ett misstänkliggörande bakom att demokratisyftet ska följas upp nedbrutet på enskilda studieförbund. Studieförbunden verkar i en lång demokratisk tradition och har en fortsatt viktig roll i att vinna varje människa och varje dag för demokratin. I det skulle vi önska att regeringen väljer tillit och dialog i stället för kontroll, säger David Samuelsson.

– Regeringen har sagt att folkbildningen är betydelsefull och lovordat våra insatser med bland annat svenska för ukrainska flyktingar. Då måste man också inse att ju mer kontroll och administration man lägger på oss, desto mindre verkstad blir det, säger David Samuelsson.

Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Så vävs samhällsväven tät och tilliten stärks.

Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos oss möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar. De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Studieförbunden har funnits i över hundra år men blickar ständigt framåt. Vi står för fri bildning i hela Sverige, alltid på individens villkor och alltid tillsammans med andra.
 
Bildning förenar Sverige.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Studieförbunden

You must be logged in to post a comment Login