All posts tagged "Svensk Kollektivtrafik’"

 • Skillnader i mäns och kvinnors resande med kollektivtrafiken

  Andelen kvinnor som åker med kollektivtrafik är högre än män, fler män anser att jobbet kräver bil och att de föredrar bilen framför bussen. En större andel kvinnor kan inte jobba hemifrån utan måste ta sig till...

  • Posted mars 23, 2023
  • 0
 • Allt fler återvänder till kollektivtrafiken

  Hela 81 procent av svenska folket nyttjar kollektivtrafiken för resor och 48 procent av svenskarna reser kollektivt varje månad, marknadsandelen av det motoriserade resandet fortsätter att öka men har ännu inte nått upp till nivån innan pandemin....

  • Posted februari 7, 2023
  • 0
 • Äldre kvinnor tryggast i kollektivtrafiken

  Sex av tio känner sig trygga med att resa i kollektivtrafiken. De som känner sig tryggast är äldre kvinnor och folk i mindre städer. De som känner sig otryggast är de som faktiskt inte reser med kollektivtrafik...

  • Posted mars 15, 2022
  • 0
 • Ökat distansarbete påverkade kollektivtrafikresandet – men många fortsatte resa under pandemin

  45 procent av den arbetande befolkningen distansarbetade under februari till juli 2021 och 70 procent av dem planerar att återgå till sina resor med kollektivtrafiken när restriktionerna försvinner. Men många har inte kunnat distansarbeta alls och 47...

  • Posted september 28, 2021
  • 0
 • Kraftig minskning av resor med färdtjänst under pandemin – men nöjdheten har ökat

  Pandemin har kraftigt påverkat färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Det gäller både antalet resor, vilka som rest och vilka ärenden som gjorts. Antalet resor har nära halverats och många kunder har känt oro för smitta. Men trots det...

  • Posted februari 10, 2021
  • 0
 • Otillräcklig kompensation till kollektivtrafiken

  Trafikverket har nu fördelat den utlovade kompensationen för kollektivtrafikens biljettintäktsförluster som följd av pandemin. Kompensationen är helt otillräcklig. Regeringen måste kompensera kollektivtrafiken fullt ut för kollektivtrafikens intäktsförluster, i år och kommande år. I våras beslutade regeringen om...

  • Posted december 2, 2020
  • 0
 • Med förarlösa fordon minskar kollektivtrafiken

  Förarlösa fordon kommer att få stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt. Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. De sänkta kostnaderna gynnar...

  • Posted oktober 24, 2020
  • 0
 • Så här ändrades svenskarnas resvanor med kollektivtrafik under sommaren

  Resorna med kollektivtrafiken under sommaren 2020 minskade kraftigt jämfört med tidigare år på grund av pandemin. Men jämfört med vårens siffror ökade andelen resor för att besöka släkt och vänner och även relaterat till nöje, motion och...

  • Posted oktober 11, 2020
  • 0
 • Minskade skattesubventioner av förmånsbilarna ett viktigt första steg

  Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag om att minska skattesubventioneringen av förmånsbilarna. I dag subventioneras många bilmodeller med 10 – 20 000 kr per år. Effekten har blivit minskat kollektivtrafikresande och fler, större och ofta mindre miljövänliga bilar...

  • Posted september 19, 2020
  • 0
 • För lite och för sent med 2 miljarder till kollektivtrafiken

  Idag presenterade regeringen ett paket för grön återhämtning med ett riktat stöd till kollektivtrafiken. – Två miljarder nästa år är ett steg i rätt riktning, men det är för lite och för sent för att undvika indragna...

  • Posted september 14, 2020
  • 0