All posts tagged "Svenska länsmuseer"

  • Svenska länsmuseer skickar utrustning till Ukraina

    En stor del av kulturarvet i Ukraina är hotat på grund av kriget, mycket är redan skadat eller ohjälpligt förstört. Det är ett krig i vilket kulturarvet och den ukrainska identiteten är ett utpekat mål för förstörelse...

    • Posted februari 1, 2023
    • 0