All posts tagged "TCO"

 • Kvinnor är julens projektledare

  Åtta av tio mammor med barn under 11 år upplever att de är julens huvudsakliga projektledare, med ansvar för att planera familjens inköp, mat, städning och andra julaktiviteter. Det visar en ny Novus-undersökning som genomförts på uppdrag...

  • Posted december 11, 2023
  • 0
 • Var fjärde tjänsteman i offentlig sektor utsatt

  VarNärmare var fjärde tjänsteman i offentlig sektor har utsatts för hat, hot och våld från bland annat patienter och medborgare. Det visar en ny rapport från TCO. Direkta hot på jobbet är vanligast, och var femte har...

  • Posted juni 20, 2023
  • 0
 • Föräldrar i Lekeberg delar mest lika på föräldradagarna

  I Örebro län delar föräldrar i Lekeberg mest lika på föräldradagarna. Örebro län kommer på plats 14 i TCO:s årliga Jämställdhetsindex, och tappar en placering jämfört med året innan. I länet toppar Lekeberg listan, följd av Nora och...

  • Posted maj 30, 2023
  • 0
 • Så kan pensionssystemet stärkas

  Onsdag 23 november träffas den parlamentariska pensionsgruppen för första gången sedan valet. Det är viktigt att pensionsfrågorna nu hanteras mer långsiktigt och förutsägbart än under förra mandatperioden. Inför mötet presenterar TCO en ny rapport som visar hur...

  • Posted november 21, 2022
  • 0
 • Ökat ansvar för arbetsmiljö kräver lagändring

  Nu presenterades utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö. TCO välkomnar förslaget om att uppdragsgivare ska få ett ökat ansvar för arbetsmiljön. Det är avgörande för att exempelvis frilansande journalister och andra egenföretagare ska få...

  • Posted augusti 26, 2022
  • 0
 • Svensk a-kassa bottenplacerad i Europa

  Fler än 9 av 10 vill att den svenska a-kassan ska ligga i topp eller över medel i Europa. Men trots det temporärt höjda taket i a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt. Det visar en rapport...

  • Posted juli 5, 2022
  • 0
 • Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

  En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb....

  • Posted juni 30, 2022
  • 0
 • Inga förbättringar av jämställt föräldraskap i Örebro förra året

  TCO:s årliga jämställdhetsindex, som mäter uttaget av föräldrapenning och vab, visar att Örebro län var ett av tre län i Sverige där jämställdheten var näst intill oförändrad förra året. Länets index var 69,1 under 2021 och 2020....

  • Posted juni 11, 2022
  • 0
 • TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

  TCO har nu presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp...

  • Posted maj 25, 2022
  • 0
 • Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

  Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO, och...

  • Posted maj 17, 2022
  • 0