Inga förbättringar av jämställt föräldraskap i Örebro förra året

By on 11 juni, 2022
Arkivbild

TCO:s årliga jämställdhetsindex, som mäter uttaget av föräldrapenning och vab, visar att Örebro län var ett av tre län i Sverige där jämställdheten var näst intill oförändrad förra året. Länets index var 69,1 under 2021 och 2020. Trots det tappar Örebro en placering och innehar nu plats tretton av landets 21 län.

Ljusnarsberg är den mest jämställda kommunen i länet. Där tog kvinnor ut 63,7 procent av dagarna för föräldrapenning och vab. Utvecklingen i landet som helhet går mot en mer ojämställd fördelning för första gången på 14 år.

– Det ojämställda föräldraskapet är en viktig förklaring till att kvinnor har lägre livsinkomst än män. Kvinnor tar längre föräldraledighet och är borta från arbetslivet längre än män. När barnen växer upp jobbar kvinnor oftare arbetar deltid och har högre risk för sjukfrånvaro. Och det ger sämre löneutveckling, sämre karriärmöjligheter och lägre inkomster, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

TCO:s jämställdhetsindex består av både föräldrapenning och vab (tillfällig föräldrapenning för vård av barn). Om man tittar på könsfördelningen separat för föräldrapenning respektive vab så kan man konstatera att föräldrapenningen i likhet med indexet blivit mer ojämställt fördelad 2021 jämfört med 2020. Uttaget av vab har däremot förändrats mot en mer jämställd fördelning senaste året. Det går inte att peka ut enskild förklaring till utvecklingen.

– Förändringen vi kan se beror sannolikt på olika saker. En delförklaring kan vara pandemin, då färre dagar med föräldrapenning tagits ut under pandemin för barn över ett år enligt Försäkringskassan. Det innebär färre antal dagar för de lite äldre barnen som kvinnor och män normalt delar relativt lika på, till skillnad från föräldrapenningen som tas ut under barnens första år, säger Åsa Forsell, utredare för jämställdhetsfrågor på TCO.

TCO ser ett behov av politiska beslut för att öka den ekonomiska jämställdheten.

– Det är inte rimligt att utvecklingen går åt fel håll i Sverige på 2020-talet. Det är verkligen dags att ta tag i dessa frågor nu och det krävs politiska beslut så att föräldraförsäkringen tydligare signalerar jämställt föräldraskap. Årets jämställdhetsindex borde uppfattas som en varningsklocka av riksdagens partier som står bakom målet om ekonomisk jämställdhet, säger Therese Svanström.

Jämställdhetsindex 2021, kommunvis, Örebro län

Kommun Index Placering i länet
Ljusnarsberg 63,7% 1
Nora 65,5% 2
Lekeberg 66,7% 3
Örebro 68,7% 4
Kumla 69,2% 5
Askersund 69,6% 6
Hallsberg 69,8% 7
Degerfors 70,0% 8
Lindesberg 70,7% 9
Karlskoga 71,3% 10
Hällefors 71,4% 11
Laxå 75,2% 12

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa TCO
Mer om TCO:s jämställdhetsindex:
TCO:s jämställdhetsindex visar hur stor andel dagar som kvinnor tar ut av det totala antalet utbetalade nettodagar med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning vid vård av barn (vab). Indexet beräknas årsvis för hela landet, alla län och även alla kommuner och baseras på statistik från Försäkringskassan. Du hittar jämställdhetsindex för alla län och kommuner på en interaktiv karta här www.tco.se/jamstalldhetsindex

You must be logged in to post a comment Login