All posts tagged "Transportföretagen"

 • Motorbranschens rekryteringsbehov 2024-2026

  Stora möjligheter att få jobb i motorbranschen i Örebro län, 250 personer behövs till 2026! Det fortsätter att vara svårt att rekrytera personal inom motorbranschen i Örebro län. Rekryteringsbehovet fram till 2026 i länet uppskattas till 250 personer, enligt...

  • Posted februari 26, 2024
  • 0
 • Transportföretagen startar namninsamling för bättre vägar

  Transportföretagens senaste kartläggning visar att var tredje väg, i Sverige är i dåligt eller mycket dåligt skick. Lagom till några av Sveriges största resdagar, startar nu Transportföretagen ett upprop för bättre vägar i hela landet. Transportföretagens analyser...

  • Posted december 29, 2023
  • 0
 • Välkommen satsning på statliga vägar

  Välkommen satsning på statliga vägar, men det behövs mer. Regeringen har presenterat en satsning på 300 miljoner kronor per år för att möta underhållsskulden på landets statliga vägar, och 100 miljoner extra för de enskilda vägarna. Transportföretagen...

  • Posted september 18, 2023
  • 0
 • Transportföretagens ansvar för miljö och anställda

  Idag är fri frakt och fri retur nästan en självklarhet, men ur miljöaspekt är det inte hållbart. Hållbar frakt kostar pengar. Företag, konsumenter och transportbolag måste ta sitt ansvar när det gäller anställda och klimat. Om inte...

  • Posted september 15, 2023
  • 0
 • Region Örebro riskerar budgetunderskott på 104 miljoner

  Inflationen slår hårt mot kollektivtrafiken, region Örebro riskerar budgetunderskott på 104 miljoner. De svenska regionernas budget för kollektivtrafik kan vara grovt underskattade. Regionernas prognoser räknar i snitt på en inflationsökning på 4,6 procent, i stället för Konjunkturinstitutets prognos...

  • Posted juni 12, 2023
  • 0
 • Hugo, Alexander och Mia-Helene fick bäst resultat i Örebro län

  Hugo, Alexander och Mia-Helene fick bäst resultat i Örebro län på Transportföretagens yrkesprov, nu har resultaten för Transportföretagens yrkesprov kommit. Mia-Helene Laane och Hugo Hallmen från Örebro samt Alexander Lindblad från Lindesberg fick bäst resultat i Örebro...

  • Posted juni 8, 2023
  • 0
 • Stort behov av bussförare i Örebro län

  I Örebro län behöver det rekryteras 140 nya bussförare under de kommande tre åren, om företagen inte lyckas rekrytera kommer det få samhällskonsekvenser för det kollektiva resandet och den gröna omställningen i samhället. Det visar Transportföretagens nya...

  • Posted juni 2, 2023
  • 0
 • Svenska vägarna fortsätter försämras

  Ny statistik visar att standarden på landets vägar är alldeles för låg och investeringarna i vägunderhåll inte är tillräckligt stora ens för att säkerställa dagens låga nivå, mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt...

  • Posted april 22, 2023
  • 0
 • Regler hindrar ersättningsbussar vid tågstopp

  Med anledning av att Trafikverket lägger om till ett nytt digitalt planeringssystem den 11 december finns det risk för kraftiga störningar i tågtrafiken i Sverige. Med anledning av detta skriver nu Sveriges Bussföretag till Transportstyrelsen där man...

  • Posted december 9, 2022
  • 0
 • Ny allians för hållbara flygsatsningar

  Den 24:e juni tillkännagav EU-kommissionär Thierry Breton lanseringen av Alliance for Zero-Emission Aviation AZEA. Transportföretagen Flyg ansluter sig nu till Europas största el- och vätgasflygsatsning någonsin. AZEA är en allians som syftar till att förbereda nästa steg...

  • Posted juli 6, 2022
  • 0