Alla inlägg taggade "Undervisning"

 • Mer digital undervisning på Örebro universitet nästa termin

  Örebro universitet kommer att öka andelen digital undervisning i början av nästa år, orsaken är att man vill minska risken för smittspridning genom att dra ner på antalet personer som vistas på campus samtidigt. Men även i...

  • Skrivet december 20, 2021
  • 0
 • Animerad film och case – två av många nya sätt att undervisa studenter

  En animerad film som ska hjälpa studenter att ta till sig detaljerad cellbiologi, det är bara ett av de utvecklingsprojekt som lärare vid Örebro universitet har tagit fram. – Vi har dålig koll på vilken kunskap studenterna...

  • Skrivet december 6, 2021
  • 0
 • Kan fysisk aktivitet och läxläsning öka elevers välmående och skolresultat

  En forskningsstudie inom forskningsgruppen Hjärnhälsa och fysisk aktivitet vid GIH ska undersöka hur elever i årskurs 8 påverkas av förlängda skoldagar med schemalagd fysisk aktivitet, ljudböcker och stöttande läxläsning. Studien ska pågå i två år och 2...

  • Skrivet september 21, 2021
  • 0
 • Föräldrar efterlyser datorspel i undervisningen

  De flesta föräldrar tycker att datorspel har en positiv inverkan på barns skolgång och ökar intresset för skolämnena, det visar en undersökning som YouGov tagit fram på uppdrag av Elgiganten. Föräldrarna menar också att användningen av datorspel...

  • Skrivet juli 21, 2021
  • 0
 • Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst

  För barn och unga blir undervisning på plats i skolan huvudregeln från terminsstart i höst. Samtidigt är det viktigt att det förebyggande arbetet för att minska riskerna för smittspridning fortsätter, och att beredskap finns för att hantera...

  • Skrivet juni 17, 2021
  • 0
 • En tydlig återgång till mer undervisning i skolans lokaler

  Många högstadieskolor har återgått till mer närundervisning, det vill säga att elever undervisas i skolans lokaler i stället för på distans. Detsamma gäller för gymnasieskolan. Det är nu vanligast med en jämn fördelning av när- och distansundervisning....

  • Skrivet februari 19, 2021
  • 0
 • Många högstadieskolor undervisar nu på distans

  En stor del av undervisningen på högstadieskolor runt om i landet sker just nu på distans, visar Skolverkets undersökning. I två av tre fall har kommunerna eller friskolorna helt eller delvis övergått till fjärr- eller distansundervisning vid...

  • Skrivet januari 24, 2021
  • 0
 • Många elever känner oro att prata engelska

  Närmare en femtedel av eleverna i låg- och mellanstadiet lider av talängslan under engelsklektionerna, visar en ny avhandling. Det går stick i stäv med målet att skapa tilltro till den egna förmågan att kommunicera. Forskaren och lärarutbildaren...

  • Skrivet oktober 18, 2020
  • 0
 • Undervisning på plats för kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning

  Efter vårens distansutbildning planerar vi nu för undervisning på plats i höst, detta efter Folkhälsomyndighetens besked om att öppna upp gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Öppnar med omsorg Nu jobbar vi med att anpassa våra verksamheter för att bedriva...

  • Skrivet juni 16, 2020
  • 0
 • Fokus på läsupplevelsen kan ha betydelse för svenskundervisningen

  Undervisningen av skönlitteratur på svenska gymnasieskolor är instrumentell och styrs, i vissa avseenden, av lärarnas behov av att kunna kontrollera eleverna. Det visar en ny studie från Umeå universitet, som undersöker gymnasielärares syn på litteraturundervisning inom svenskämnet....

  • Skrivet november 19, 2019
  • 0