All posts tagged "Upphandling"

 • Nio av tio i Örebro län vill att kommunen upphandlar återvunnet

  Nio av tio invånare i Örebro län, 90 procent, vill att deras kommun aktivt prioriterar varor gjorda av återvunnet material när de gör inköp, det visar en Sifoundersökning på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells. Trots det uppger ingen...

  • Posted juli 13, 2022
  • 0
 • Offentlig upphandling som verktyg för energieffektivare transporter

  Hur kan lagen om offentlig upphandling användas för att energieffektivisera transportsektorn? Det är en frågeställning som Region Örebro län söker svar på. – Kan vi hitta ett bättre sätt att använda lagen om offentlig upphandling än vad...

  • Posted maj 4, 2022
  • 0
 • Region Örebro län upphandlar byggentreprenad för vårdcentral och Folktandvård i Kumla

  Kumla vårdcentral och Folktandvården Kumla ska bygga nya lokaler på Norra Kungsvägen i Kumla. De nya lokalerna byggs i anslutning till Kungsparkens vård- och omsorgsboende. Den nya Kumla vårdcentral kommer att ersätta både Kungsvägsmottagningen och Fylstamottagningen. Folktandvården...

  • Posted april 19, 2022
  • 0
 • Hållbarhet och förarmiljö i fokus när elbussar upphandlas till Örebro län

  Svealandstrafikens upphandling av elbussar till Örebro län är nu offentliggjord. Inledningsvis kommer 46 bussar köpas in, och leverans av den första bussen är planerad till hösten 2023. Vid valet av leverantör kommer bland annat stor vikt läggas...

  • Posted april 14, 2022
  • 0
 • Ökat fokus på cirkulär och fossilfri upphandling

  Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att stärka och utveckla den offentliga upphandlingen så att den i ökad utsträckning bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi. I uppdraget ingår att utveckla teknikneutrala kriterier för cirkulära, giftfria...

  • Posted mars 6, 2022
  • 0
 • Ge offentliga byggprojekt bättre förutsättningar att minska klimatpåverkan

  Byggsektorn har stor klimatpåverkan. Offentliga byggprojekt har goda möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser genom sina upphandlingar. Men förutsättningarna för strategisk upphandling i offentliga byggprojekt är bristfällig, visar Upphandlingsmyndighetens undersökning. Det behövs stora förändringar och det är...

  • Posted januari 1, 2022
  • 0
 • 4 av 5 vill att kommunen tar hänsyn till arbetsvillkor vid inköp

  En klar majoritet av allmänheten tycker enligt en aktuell opinionsmätning att det är viktigt att kommunerna vid inköp tar hänsyn arbetsvillkoren för de som tillverkar varorna eller utför tjänsterna. Samtidigt är det enligt en undersökning som Upphandlingsmyndigheten...

  • Posted december 19, 2021
  • 0
 • Inga anbud i upphandlingen av förlossningen i Karlskoga

  När upphandlingen av förlossningen vid Karlskoga lasarett summeras står det klart att det inte har kommit in något anbud från någon privat aktör. Därmed avbryter hälso- och sjukvårdsnämnden upphandlingen. Istället återupptas arbetet för att återstarta förlossningsverksamheten i...

  • Posted augusti 31, 2021
  • 0
 • Region Örebro län blir ny kund till Hogia

  Hogia har vunnit en upphandling med Region Örebro län om att leverera en central plattform som ska integrera alla informationssystem inom kollektivtrafiken i regionen. Hogias plattform PubTrans blir navet för all trafikinformation och kommer att göra det...

  • Posted augusti 12, 2021
  • 0
 • Nu får Örebro nya parkeringsautomater

  I sommar påbörjas arbetet successivt med att sätta upp nya parkeringsautomater i Örebro, med start i de centralaste delarna. Med de nya automaterna blir det också enklare att betala parkeringsavgifter – med en gemensam app för betalning. Upphandlingen...

  • Posted juni 30, 2021
  • 0