All posts tagged "Utrikesfödda"

 • Språkbarriär och oro gör att färre utrikesfödda går på mammografi

  Dubbelt så många utrikes födda kvinnor uteblir från sin mammografi, ofta på grund av språkliga hinder eller bristande information om varför det är viktigt att gå på undersökningen. För att minska ojämlikheterna inom screening och öka överlevnaden...

  • Posted september 28, 2023
  • 0
 • Rädda Barnen släpper ny rapport

  På det som brukar kallas årets fattigaste dag, dagen innan barnbidraget den 19 januari, släpper Rädda Barnen en rapport som belyser hur asylsökande och nyanlända utrikesfödda mammor ser på sin egen och sina barns livsvillkor. Den finansiella...

  • Posted januari 20, 2023
  • 0
 • Utrikesfödda flyttar mer än inrikesfödda

  Det flyttas alltmer inom Sverige, visar en ny demografisk rapport från SCB. Men sedan år 2002 har benägenheten att flytta minskat något bland inrikesfödda medan den ökat betydligt bland utrikesfödda. Under 2002 genomfördes drygt 1,2 miljoner flyttningar...

  • Posted november 15, 2022
  • 0
 • Utbildningsnivån stiger bland utrikesfödda i Örebro kommun

  Andelen utrikesfödda i arbetsför ålder med minst en gymnasieutbildning ökar i nästan hela landet. I Örebro kommun har den stigit med 2,9 procentenheter sedan år 2000, visar statistik från SCB. Befolkningens utbildningsnivå har stigit kraftigt i Sverige sedan...

  • Posted oktober 12, 2022
  • 0
 • Nya siffror från Rädda Barnen

  Nya siffror från Rädda Barnen: skillnad i barnfattigdom mellan inrikes- och utrikesfödda i Sverige är störst i EU. Nu släpper Rädda Barnen en rapport som jämför barnfattigdom i Europa. Sverige sticker ut på flera olika sätt. Vi...

  • Posted oktober 31, 2021
  • 0
 • Utrikesfödda har drabbats hårdare av pandemin

  Två nya rapporter visar att utrikesfödda har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19, och att andelen som vaccinerar sig mot covid-19 är lägre bland utrikesfödda. För att minska skillnaderna, och öka förutsättningarna till en god hälsa i...

  • Posted april 30, 2021
  • 0
 • Många hinder för unga utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden

  Unga utrikes födda kvinnor, framförallt de från länder utanför Europa, har en svagare position på den svenska arbetsmarknaden än andra jämnåriga. De upplever diskriminering och bemöts fördomsfullt av arbetsgivare. Kvinnor som bär slöja är särskilt utsatta. Det...

  • Posted mars 14, 2021
  • 0
 • Utrikes födda som deltar i studiecirkel har lättare att ta sig in på arbetsmarknaden

  Ny nationalekonomisk analys om cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden visar att det finns ett statistiskt positivt samband mellan att delta i en studiecirkel och att gå från arbetslöshet in i sysselsättning. Störst är sambandet hos gruppen utrikes födda....

  • Posted augusti 14, 2019
  • 0