Utrikesfödda flyttar mer än inrikesfödda

By on 15 november, 2022
Arkivbild

Det flyttas alltmer inom Sverige, visar en ny demografisk rapport från SCB. Men sedan år 2002 har benägenheten att flytta minskat något bland inrikesfödda medan den ökat betydligt bland utrikesfödda.

Under 2002 genomfördes drygt 1,2 miljoner flyttningar inom Sverige. I fjol rörde det sig om närmare 1,6 miljoner. Det motsvarar en ökning från 135 till 152 flyttningar per 1 000 invånare.

– Ökningen är störst de senaste åren, vilket kan kopplas till den ökade folkmängden sedan mitten av 2010-talet, säger Li Ma, demograf på SCB och en av författarna till rapporten ”Flyttningar inom kommun, inom län och mellan län 2002—2021”.

I rapporten redovisas hur flyttningsmönstren varierar mellan olika månader och hur flyttningar har utvecklats över tid i olika demografiska grupper.

– Under perioden vi har studerat har flyttbenägenheten minskat något bland inrikesfödda medan den ökat betydligt bland utrikesfödda. Under 2017—2021 flyttade utrikesfödda nästan dubbelt så mycket som inrikesfödda, säger Li Ma.

Utrikesfödda som varit bosatta i Sverige en kortare tid flyttar oftare än de som har bott här längre.

– De utrikesföddas flyttmönster närmar sig succesivt de inrikesföddas ju längre tid de bott i Sverige.

Fakta: Flyttningar 2002–2021

Under hela den studerade perioden skedde de flesta flyttningarna inom kommungränserna.

Augusti är den populäraste månaden att flytta. Därefter september och juni. Att flytta under augusti är särskilt vanligt för flyttningar mellan län. Till stor del beror detta på att många universitetsstudenter flyttar vid terminsstart.

Flyttningar sker framför allt i tre skeden av livet: före skolåldern, mellan 20 och 29 år och efter 80 års ålder.

Unga vuxna i åldrarna 20–29 år flyttar mest. Jämfört med andra åldersgrupper har 20–29-åringarna en högre benägenhet att flytta över länsgränsen medan de äldre, över 80 år, har en högre benägenhet att flytta inom kommunen.

Fakta: Om statistiken

I rapporten räknas en ändring av adress i folkbokföringen som en flytt. Med flyttningstyp avses flyttningar inom kommun, mellan kommuner inom län och mellan län.

Under ett år kan en person flytta mer än en gång. I rapporten beskrivs antalet flyttningar, inte antalet personer som flyttat.

Sverige
Örebronyheter

Källa: SCB

You must be logged in to post a comment Login