Utbildningsnivån stiger bland utrikesfödda i Örebro kommun

By on 12 oktober, 2022
Arkivbild

Andelen utrikesfödda i arbetsför ålder med minst en gymnasieutbildning ökar i nästan hela landet. I Örebro kommun har den stigit med 2,9 procentenheter sedan år 2000, visar statistik från SCB.

Befolkningens utbildningsnivå har stigit kraftigt i Sverige sedan millennieskiftet. Ett mått på det är hur stor andel av alla personer i åldern 20–64 år som har minst en gymnasieutbildning. Den utvecklingen är tydlig bland utrikesfödda.

– I hela landet har andelen av den arbetsföra, utrikesfödda befolkningen med minst en gymnasieutbildning ökat från 68,6 procent år 2000 till 72,7 procent 2020. Den här utvecklingen ser vi även i Örebro kommun. År 2000 hade 67,7 procent av de utrikesfödda i åldern 20–64 år minst en gymnasieutbildning. År 2020 var det 70,6 procent, säger Daniel Kruse, statistiker på SCB.

Bland personer födda i Sverige i den aktuella åldersgruppen var motsvarande siffra 92,8 procent i Örebro kommun. Det här innebär att en lägre andel av de utrikesfödda än de inrikesfödda har minst en gymnasieutbildning. Så ser det numera ut i samtliga 290 kommuner, enligt den senaste statistiken som sträcker sig till och med 2020.

Samtidigt har andelen utrikesfödda med minst en gymnasieutbildning ökat i 159 kommuner sedan år 2000.

– Man kan se ett generationsskifte i statistiken. År 2000 var det många i åldern 20–64 år som hade börjat jobba direkt efter grundskolan. Nu är en stor del av dem pensionärer. Det gäller både personer födda i Sverige och personer födda utomlands, säger Tomas Westling, statistiker på SCB.

Lägre andel utrikesfödda har högre utbildning

Medan det är vanligare att inrikesfödda har minst en gymnasieutbildning är bilden mer blandad sett till högre utbildningar i gruppen 20-64-åringar. I 143 av 290 kommuner är andelen med eftergymnasial utbildning större bland utrikesfödda än bland inrikesfödda. Men Örebro kommun är inte en dessa kommuner.

– Sedan 2000 har andelen utrikesfödda med eftergymnasial utbildning visserligen ökat från 25,1 till 35,1 procent i Örebro kommun. Motsvarande siffra för inrikesfödda var år 2020 högre, 48,2 procent, säger Daniel Kruse.

Så har utbildningsnivån bland utrikes- och inrikesfödda (20–64 år) utvecklats i Örebro kommun

  2000 2020 Förändring (procentenheter)
Andel med minst gymnasieutbildning  
– Utrikesfödda 67,7 % 70,6 % +2,9
– Födda i Sverige 83,4 % 92,8 % +9,4
Andel med eftergymnasial utbildning  
– Utrikesfödda 25,1 % 35,1 % +10
– Födda i Sverige 34,7 % 48,2 % +13,5

Andel utrikesfödda (20-64 år) som har minst en gymnasieutbildning per kommun i länet

  Andel utrikesfödda med gymnasieutbildning 2020 Förändring sedan 2000 (procentenheter)
Kumla 70,9 % +2,8
Nora 70,9 % +3,2
Örebro 70,6 % +2,9
Lekeberg 68,2 % −7,4
Hallsberg 66,2 % +3,8
Karlskoga 65,4 % +4,9
Askersund 65,1 % −2,4
Laxå 64,4 % +8,6
Degerfors 61,9 % +3,4
Lindesberg 61,5 % −1,8
Ljusnarsberg 59,8 % −7,9
Hällefors 57,2 % +5,1

Fakta: Om statistiken

Statistiken är hämtad från SCB:s registerdata för integration, som tas fram på uppdrag av regeringen.

Statistiken avser personer i åldern 20–64 år som är folkbokförda i Sverige.

Har andelarna i olika grupper förändrats med mindre än en procentenhet räknas de i den här sammanställningen som oförändrade.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: SCB

You must be logged in to post a comment Login