Alla inlägg taggade "Väg 823"

  • Bil i diket på Väg 823

    En singelolycka har inträffat på Väg 823 vid Glanshammar. En person ska finnas i bilen som av oklar anledning hamnat i diket. Föraren förefaller inte ha ådragit sig livshotande skador. Länet | Väg 823 Örebronyheter Källa polisen.se

    • Skrivet december 31, 2020
    • 0