All posts tagged "Vårdnadshavre"

  • Sänkt åldersgräns för öppna insatser

    Sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke, alla barn ska ha rätt till en trygg och ljus framtid. Därför satsar regeringen på det förebyggande arbetet för barn och unga. Regeringen överlämnar nu förslag till...

    • Posted december 23, 2022
    • 0