Alla inlägg taggade "Vinnova"

 • Miljonsatsning på gruvforskning vid Örebro universitet

  Helt autonom gruvdrift, radar för självkörande fordon, digitala tvillingar och analyser av borrkärnor. Målen är högt satta för de forsknings- och innovationsprojekt kopplade till svensk gruvdrift, som Örebro universitet fått beviljade av Vinnova. Sammanlagt handlar det om...

  • Skrivet mars 9, 2022
  • 0
 • AI ska användas i kampen mot mobbning

  Med hjälp av innovation, data och artificiell intelligens inleder nu Friends, TietoEVRY och Örebro Universitet tillsammans ett helt unikt projekt för att stoppa mobbning. Projektet ”Mobbningens digitala tvilling” har beviljats stöd från Vinnova och just nu pågår...

  • Skrivet december 5, 2021
  • 0
 • Familjen Wallins Mat får medel från Vinnova för innovationsidé med fokus på samhällets äldre

  Familjen Wallins Mat i Örebro, som också äger Heléns Glutenfria, har som så många andra den här våren drabbats av minskad försäljning under den pågående Coronakrisen. Därför är de nu extra glada för de 100 000 kronor...

  • Skrivet april 18, 2020
  • 0
 • Ny satsning ska utveckla AI-lösningar för svenska språket

  Vinnova gör en ny satsning för att ta forskningsidéer inom AI närmare tillämpning. Det handlar bland annat om språkteknologi för svenska genom maskininlärning, där det finns stora behov eftersom de internationella techbolagen inte prioriterar AI-lösningar som fungerar...

  • Skrivet oktober 4, 2019
  • 0
 • Kvadrat Inkubik hjälper dig förverkliga din idé – förlängt samarbete med Vinnova

  Våren 2018 inledde Kvadrats inkubator, Inkubik, ett samarbete med Vinnova med syftet att hjälpa innovatörer och entreprenörer med affärsidéer i tidiga skeden att testa om deras idé är bärkraftig. Projektet lyckades både attrahera och stötta fler idéprojekt...

  • Skrivet juni 27, 2019
  • 0
 • Digitala tvillingar för städer kan snart bli verklighet

  Vinnova finansierar kompetenscentrumet Digital Twin Cities på Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik i sin satsning på digitalisering för arkitektur och stadsbyggnad. White är en av 28 svenska och internationella partners som ingår i det konsortium som kommer att...

  • Skrivet juni 26, 2019
  • 0
 • Två företag i Örebro får finansiering för att utveckla innovationer

  Nu får 43 små och medelstora företag och 100 startups finansiering av Vinnova för att utveckla innovationer och affärsidéer som kan bidra till hållbar tillväxt. Startups och små och medelstora företag är viktiga för att få fram...

  • Skrivet mars 20, 2019
  • 0
 • Projektet ”Cirkulära tvätterier” erhåller finansiering från Vinnova

  Textilia driver tillsammans med Stormie poodle ett projekt som syftar till att återvinna kasserade textilier från tvätteribranschen och utveckla nya produkter. Genom att förlänga livet på textilierna genom socialt hållbar tillverkning skapas cirkulära flöden. Projektet har nu fått besked om...

  • Skrivet november 7, 2018
  • 0
 • Praktikertjänst Röntgen tilldelas 2,1 MSEK av Vinnova för utveckling av artificiell intelligens i vården

  Praktikertjänst Röntgen har tillsammans med företagen Annotell och Sectra tilldelats 2,1 MSEK av Vinnova för utveckling av artificiell intelligens, AI, i sjukvården. Medlen ska användas för att utveckla en lösning för att effektivt samla in träningsdata inom...

  • Skrivet juli 15, 2018
  • 0
 • Livsmedelsbranschen satsar på mindre salt i maten

  Tillsammans med 16 aktörer från livsmedelssektorn har forskningsinstitutet RISE beviljats finansiering från Vinnova för forskning i syfte att sänka salthalten i livsmedel. Målet är att med hjälp av nya metoder kunna sänka salthalten utan att försämra smak,...

  • Skrivet maj 30, 2017
  • 0