Trafiken dominerar utsläppen i Örebro

By on 7 oktober, 2022
Arkivbild

Trafiken står för de största utsläppen av växthusgaser i Örebro kommun, men 2020 stod energisektorn för den största minskningen. Utsläppen av växthusgaser minskade – precis som i riket i stort – i Örebro kommun 2020.

Det visar SMHI:s nya, regionala utsläppssiffror, totalt släpptes 380 174 ton koldioxidekvivalenter ut i kommunen – en minskning med 13 procent jämfört med året innan. Störst var minskningen inom energisektorn, minus 38 475 ton.

Siffrorna för 2020 är förstås påverkade av pandemin – något som enligt Naturvårdsverket märktes inom till exempel industrin (främst genom en produktionsminskning i järn- och stålindustrin samt raffinaderiindustrin) och när det gäller transporter.

Enligt de preliminära siffrorna för 2021 ökade Sveriges utsläpp igen, samtidigt finns det mer långsiktiga förändringar.

Sedan 1990 har utsläppen av växhusgaser minskat med 50 procent i Örebro kommun. Störst minskning står uppvärming av bostäder och lokaler för – 99 013 ton 1990 jämfört med 5 548 ton 2020. Sektorn har minskat stort i hela landet i takt med att oljepannor bytts ut mot andra uppvärmningsformer.

Örebro
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Den här artikeln har tagits fram som ett samarbete mellan Sveriges Natur och Newsworthy. Jobbar du som journalist är du fri att återpublicera innehållet med hänvisning till ”tidskriften Sveriges Natur och nyhetsjänsten Newsworthy”.

You must be logged in to post a comment Login