Transpersoner inkluderas i lagen om hets mot folkgrupp

By on 24 juni, 2017

Igår berättade justitieminister Morgan Johansson för Sveriges Radio att regeringen kommer föreslå att transpersoner ska inkluderas i lagen om hets mot folkgrupp och i brottsbalkens regler om olaga diskriminering.

– Transpersoner är en utsatt grupp som hitintills inte skyddats av lagstiftningen på samma sätt som personer med normbrytande sexuell läggning eller annan etnicitet eller religion än majoritetsbefolkningen. De förbättringar av skyddet för transpersoner som regeringen nu föreslår har RFSL arbetet för i många år och vi är glada över att regeringen nu lägger fram ett konkret förslag, säger Emelie Mire Åsell RFSL:s talesperson i trans- och intersexpolitiska frågor.

Idag är det svårt att säga hur många personer som drabbas av andra hatbrott än de som har en egen brottsrubricering som exempelvis hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Detta beror bland annat på att polisen många gånger inte registrerar ett brott som begås med ett hatmotiv som just ett hatbrott.

Det är också få personer som svarar på frågorna om hatbrott i Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning.

– Polisen måste bli bättre på att identifiera, rapportera och utreda hatbrott. Regeringen måste satsa mer på de särskilda hatbrottsgrupper som finns men även göra en satsning på en bred kompetenshöjning gällande hatbrott inom polisen och resten av rättsväsendet, säger Magnus Kolsjö tillförordnad förbundsordförande för RFSL. 

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login