Trots lågkonjunktur väntas exportföretagen anställa i länet

By on 27 november, 2022
Arkivbild

En tredjedel av de stora svenska exportföretagen, 34 procent, räknar med att öka antalet anställda i Sverige det kommande året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Att Örebro läns cirka 900 exporterande företag, som i dag sysselsätter cirka 26 000 personer, fortfarande ser ljust på framtiden är bra för hela länet.

– Exporten står för nästan halva Sveriges BNP, därför är det en positiv signal att så många som ett av tre stora exportföretag räknar med att öka antalet anställda i landet det närmaste året, säger Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit.

Vart tredje stort exportföretag, 34 procent, räknar med att öka antalet anställda i Sverige under det kommande året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit. Det är en lägre nivå än vårens notering på 46 procent. Samtidigt tror fler än tidigare, 12 procent, att personalstyrkan i Sverige kommer att minska de närmsta 12 månaderna. I Örebro län finns det cirka 900 exportföretag som tillsammans sysselsätter omkring 26 000 personer.

– 1,5 miljoner svenskar arbetar i exportsektorn och det är viktigt att deras arbetsgivare har god tillgång till finansiering nu när världsekonomin hackar. Tillgång till kapital är också avgörande för att företagen ska lyckas ställa om till en mer hållbar verksamhet och därmed bidra till den globala kampen mot klimatförändringarna, säger Magnus Montan.

Trots en avmattning i världsekonomin bedömer endast 15 procent av de svenska exportföretagen att deras finansiella situation kommer att försämras de närmaste 12 månaderna, enligt Exportkreditbarometern. Dessutom räknar nästan en av tre, 36 procent, med en ökad orderingång kommande året.

– Exportföretagens sysselsättningsplaner får stor effekt för såväl tillväxten som jobben i Örebro län. De något mindre optimistiska sysselsättningsplanerna, jämfört med i våras, beror delvis på brist på personal och komponenter, samt en orolig omvärld, säger Magnus Montan.

För de exportföretag som har verksamhet utanför Sverige förväntar sig 25 procent av bolagen att öka antalet anställda utomlands. Även det är en minskning mot vårens undersökning, då 34 procent räknade med att öka personalstyrkan i andra länder.

Om statistiken

Statistiken över antal exportföretag i Örebro län och deras anställda kommer från SCB:s företagarregister.

Frågan som ställdes: Väntas antalet anställda i Sverige under de kommande 12 månaderna ha:

  • Ökat 34 procent (46 procent i vårens mätning)
  • Oförändrad 54 procent (52 procent)
  • Minskat 12 procent (2 procent)

Frågan som ställdes: Väntas antalet anställda utomlands under de kommande 12 månaderna ha:

  • Ökat 25 procent (34 procent i vårens mätning)
  • Oförändrad 64 procent (64 procent)
  • Minskat 11 procent (2 procent)

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Svensk Exportkredit

You must be logged in to post a comment Login