Alla inlägg taggade "Lågkonjunktur"

 • Ny konjunkturprognos – En ovanligt djup lågkonjunktur

  Sverige befinner sig i en mycket djup och allvarlig lågkonjunktur. En viss uppgång har skett under sommaren, men produktionsnivåerna är fortfarande betydligt lägre än i början av året och arbetslösheten stiger kraftigt. Återhämtningen till ett normalläge kommer...

  • Skrivet september 15, 2020
  • 0
 • Tre fjärdedelar av svenskarna trygga med sin ekonomi även i kris – sen kom corona

  Hela 68 procent av svenskarna uppger att de känner sig trygga med sin ekonomi även om det kommer sämre tider med höga räntor, lågkonjunktur och arbetslöshet. Kvinnor är överlag mer oroliga än män för ekonomin och den...

  • Skrivet april 15, 2020
  • 0
 • Så kommer en lågkonjunktur slå mot elpriset

  Många menar att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Tyskland har haft en negativ utveckling av BNP senaste kvartalet, Brexit oroar marknaden och flera nyckeltal visar på en avmattning i konjunkturen. “Är vi på väg...

  • Skrivet augusti 24, 2019
  • 0
 • Var femte småföretagare oroar sig för lågkonjunktur

  Var femte småföretagare i Sverige oroar sig för en kommande lågkonjunktur, visar en färsk undersökning från Visma. Så många som var fjärde småföretagare har redan vidtagit åtgärder för att rusta sig mot den väntade nedgången. – Fyra...

  • Skrivet juni 21, 2019
  • 0
 • Tre av tio företag accelererar försäljningen inför lågkonjunktur

  Över hälften, 59 procent, av Sveriges företag menar att Sverige antingen är i en lågkonjunktur redan nu eller kommer befinna sig i en sådan inom två år. Knappt vart tredje företag, 31 procent, uppger att man avser...

  • Skrivet juni 16, 2019
  • 0
 • Nästa lågkonjunktur, en kraftmätning för stadskärnorna

  De senaste årens nyetablering och expansion av externa köpcentrum har inneburit att många stadskärnor har drabbats av nedlagda butiker. Det blir en negativ spiral där nedläggningar minskar antalet besökare i centrum, vilket i sin tur drabbar de...

  • Skrivet augusti 6, 2018
  • 0