Tuffa dygn för husägare när skadorna efter Hans ökar

By on 16 augusti, 2023
Översvämning i källare, Örebro.
Pressbild: If

Skadorna efter Hans ökar, försäkringsbolaget If ser en andra skadevåg. Regnovädret Hans har med nya skyfall fortsatt att orsaka skador i flera delar av landet. Försäkringsbolaget If är nu uppe i cirka 800 inrapporterade skador till följd av översvämningarna.

– Det är tuffa dygn nu för många husägare, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Regnovädret Hans är inne på sin andra vecka och medan regnet upphört på vissa platser har andra drabbats desto mer. Det är fortsatt röd varning för höga flöden i Gavleån och Marnäsån, och natten mot måndag regnade det 60 millimeter på många platser i Sydsverige, och särskilt utsatt var Örebro län.

– Vi har intensifierat vårt arbete under helgen och har kontakt med byggföretag som stått redo och nu åker ut till så många de hinner. Det handlar om att få bort vattnet så snabbt som möjligt, att ösa och avfukta, men också att sätta igång och riva ut direkt. Ju snabbare man får bort skadat material och gips, desto lättare är det att begränsa skadorna, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Efter helgen hade If fått in cirka 800 skadeanmälningar som gällde översvämningar. Antalet inrapporterade skador hade stannat av mot slutet av förra veckan men satte igång med ökat tryck under söndagen och början på veckan.

200 skadade bilar

If har fått in ungefär 200 rapporter om skadade bilar i samband med Hans. För att kunna bedöma kostnaderna behöver If först få in kostnadsförslag från verkstäderna. Kostnaderna kommer att variera, beroende på hur omfattande reparationer som krävs.

Stormen Hans har även drabbat företag och hos If ligger siffran på cirka 70 anmälningar från drabbade företag. If har även hjälpt till med förebyggande arbete för att minimera skador där vattnet stått högt. 

– Vi har definitivt sett en andra våg av anmälningar under helgen och början på veckan. En förklaring är att regnet fortsätter ställa till skada i mättade områden, men det kan också handla om att fler upptäckt vattenskador i fritidshuset under helgen. En läcka igenom taket kan yttra sig som en missfärgning på tapeten, det är inte alltid det forsar in, säger Jenny Rudslätt, på If.

Inredda källare en risk

Parallellt pågår skadebesiktningen av de skadade husen. If hade under måndagen hunnit ut till ett 20-tal översvämmade hus i Örebro, där det tycks finnas en ökad risk för större skador i och med inredda källare.

– Vi ser att många har inrett källarutrymmen, det kan vara tvättstugor, badrum och toaletter. Vi rekommenderar inte att man använder dessa utrymmen som boyta, och det ökar också kostnaderna när allt detta behöver återställas, det får vi ha med i beräkningen när vi tittar på effekterna av de här översvämningarna. Utöver ökade kostnader är dessa skador även mer omfattande att återställa, vilket stökar till det för husägaren, säger Jenny Rudslätt.

Översvämningarna som drabbat bostadshusen är dels läckor genom otäta tak eller fönster, men också att det trycks upp vatten ur golvbrunnar och toaletter, när trycket i dagvattensystemet blir för stort.

– Man kan säga att som privatperson är det lättare att skydda sig mot det vi kallar läckage utifrån. Genom att se till att taket är tätt, kontrollera att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade och hålla efter sitt hus kan man rusta sig. Många vattenskador uppstår tyvärr som en följd av dåligt underhållna hus, säger Jenny Rudslätt.

Örebro/Örebro län
Örebonyheter

Källa: If Skadeförsäkring

You must be logged in to post a comment Login