Unga fruktar kärnvapenkrig

Av på 16 januari, 2020
Civila flyr strider i Mosul. Foto: Tommy Trenchard

Mer än hälften av unga i världen tror att en kärnvapenattack kommer att ske under de kommande tio åren och nästan lika många tror att ett tredje världskrig kommer att bryta ut under deras livstid. Det visar en ny undersökning från Röda Korset. Men optimismen är högre bland de ungdomar som lever i krig.

Internationella rödakorskommittén (ICRC) presenterar undersökningen ”Millennials on War” som omfattar 16 000 personer i åldrarna 20–35 i 16 länder. I ungefär hälften av länderna råder fred och hälften upplever krig eller konflikt. På uppdrag av ICRC ställdes frågor om dagens och framtidens krig och de värden som ligger till grund för den internationella humanitära rätten, såsom att anävnda totryr och attackera civila. Resultaten visar på stor oro bland världens unga för att framtiden ska innebära fler krig och ökat mänskligt lidande. 

– Den oro och rädsla som unga uppenbarligen känner speglar den polarisering och avhumanisering som vi ser i samhället, säger Vera Carlbaum-Wrennmark, ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund, och hon fortsätter: Om rädslan för nytt krig skulle besannas skulle det medföra ett enormt mänskligt lidande. Det är en påminnelse om hur kritiskt läget är och hur viktigt det är att krigets lagar följs och lärs ut för att skydda civila.

Uppmuntrande är att 74 procent av de svarande tror att de flesta krig kan undvikas. Nästan samma andel tror att det finns ett behov av att sätta gränser och regler för hur krig får utkämpas.

Dock medger 41 procent att tortyr kan tillåtas under vissa omständigheter och 15 procent anser att krigförande parter ska få göra ”vad som krävs” för att vinna, oavsett om det innebär civila offer. Detta är oroande resultat som pekar på bristande respekt för grundläggande delar av den internationella humanitära rätten.

Undersökningen visar tydligt på att erfarenheter från krig får människor att avsky krig. I Syrien anser 98 procent att det aldrig bör vara tillåtet med kärnvapen, 96 procent anser att det aldrig bör vara tillåtet med kemiska vapen. Jämfört med 73 procent och 67 procent i USA. Människor i krigsdrabbade länder tror i högre utsträckning att färre krig kommer att föras i framtiden (46 kontra 29 procent). 69 procent av de svarande i Ukraina och 60 procent i Syrien tror också att kriget i deras land sannolikt kommer att avslutas under de kommande fem åren.

– När du ser dina vänner och familj lida av krigets följder, vill man inget annat än att få slut på eländet och konflikterna. Undersökningens resultat i länder som Syrien, Ukraina och Afghanistan visar tydligt att man är trött på kriget men att man också har tilltro till att krigets lagar behövs och gör skillnad. Krigsdrabbade ser hjälpen komma fram och att skyddet också funkar, medan man i fredsländer genom media oftast får bilder och rapportering om det som inte fungerar, säger Vera Carlbaum-Wrennmark.

Världen
Örebronyheter

Källa Röda Korset

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in