Unik app visar hur solen faller i obyggda kvarter

Av på 15 mars, 2017
Med appen wec360° AR går det att se i detalj hur solljuset faller under dagen på hus och kvarter som ännu inte är byggda.

En nyutvecklad unik mobilapp, wec360° AR, gör att man i en vanlig mobiltelefon eller surfplatta kan se tredimensionellt exakt hur solljuset kommer att falla under dagens lopp över planerade hus och hela bostadsområden; detta trots att byggarbetet ännu inte har startat. Appen, som har utvecklats av det svenska 3D-företaget wec360°, underlättar för både byggbolag och bostadsköpare att mycket tidigt fatta rätt beslut.

wec360° AR är avsedd att kunna utnyttjas av både bygg- och fastighetsbolag, för att visa vilken inverkan solljuset kommer att ha på planerade byggprojekt under dygnets olika timmar, alltifrån det tidiga gryningsljuset ända tills solen har gått ner. Den utnyttjar det allra senaste inom den mycket uppmärksammade AR-tekniken (augmented reality eller på svenska: förstärkt verklighet)

Appen är byggd för att vara lätt att använda. Telefonens eller surfplattans kamera riktas mot en vanlig två­dimensionell projektritning. På bildskärmen syns då en tredimensionell bild av hus, kvarter eller hela stadsdelar. Med ett skjutreglage på bildskärmen kan man flytta solen till olika tidpunkter på dagen. Det går också att panorera runt objekten och se hur solskenet faller – uppifrån och från sidorna, nära eller långt bortifrån.

För fastighetsbolagen inne­bär appen att det går att visa potentiella bo­stads­köpare hur ljuset kommer att falla ur alla olika vinklar på just deras tilltänkta lägenhet, viket ger ett tryggare underlag för köpbeslutet. Bygg­bolag kan använda appen i ett mycket tidigt stadium i bygg­process­en. Det kan vara t ex när bygglov ska sökas, för att visualisera vilken ljus­på­verkan som nya hus får på den omkring­liggande be­bygg­elsen. Dessutom kan man få fram underlag för den optimala placeringen av ny bebygg­else i förhållande till väderstrecken.

Användningsområdet är heller inte begränsat till just husbebyggelse. Det kan lika gärna handla om större infrastruktur­projekt, där man snabbt kan få en bra bild av gestaltningen vid olika tidpunkter på dagen. AR-tekniken öppnar för väldigt många nya sätt att konkretisera projekt som fram till nu bara har gått att se på ritning, säger wec360°s vd Mattias von Corswant.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in