Utbildning, kompetens och tid till klienterna

By on 13 februari, 2017

Vi frågade socionomerna ”Vilka är de viktigaste kriterierna för kvalitet i socialt arbete?” Kunskap och kompetens samt möjlighet till vidareutbildning var svaret som hamnade högst upp bland de viktigaste kriterierna.

Den näst största kategorin var tid för att möta och skapa relationer med klienten och även tid för reflektion. Det krävs också tid för att processa ärenden och kunna fatta bra beslut. Tiden är även viktig för utbyte av kollegial kunskap.

Det tredje området var rättssäkerhet, det vill säga en rättsordning som skyddar individen mot övergrepp från samhället och andra individer.

Stöd från kollegor och ledning samt gott och professionellt bemötande gentemot klienterna. Det är viktigt att möta klienterna på ett värdigt, respektfullt och empatiskt sätt.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login