Utbildningsplatser som Örebro län behöver

By on 13 september, 2019
Arkivbild

Öppet brev om utbildningen för Den gröna näringen i Örebro län – Det saknas utbildad arbetskraft till länets framtidsbransch.

Landshövding Maria Larsson
Regionledningen
Örebro kommun och kommuner i Örebro län

Behovet av utbildad arbetskraft inom den gröna sektorn är stort

Vi har svårt att se en region utan någon form av naturbruksutbildning. Men att en hel bransch skulle förlora möjligheten till kompetensförsörjning är ett reellt hot. Örebro kommun överväger en nedläggning av den enda naturbruksutbildningen i länet. Samtidigt är vårt skogsbruk och lantbruk en framtidsbransch med hög efterfrågan på arbetskraft.

En lantbruksutbildning ska ge en gedigen teoretisk grundkunskap och praktiska färdigheter med lantbruksmaskiner, växtodling, djurhållning och företagsekonomi. Utbildningen ska passa för den som vill starta eller överta ett lantbruksföretag eller planerar att läsa vidare. Den ska även fungera för dem som redan har en anställning inom lantbruk och skogsbruk men vill öka sin kunskap och kompetens.

Detta behövs i Örebro län. Lantbruk är en klimatsmart framtidsbransch där efterfrågan på lokalproducerad mat ökar. Den beslutade livsmedelsstrategin säger att produktionen ska öka, fördubblas till år 2030. Örebro län är även ett skogslän med en industri där hela kedjan är i behov av arbetskraft som maskinförare och lastbilschaufförer.

Så en högkvalitativ utbildning behövs för de som vill jobba inom de gröna näringarna och även bli anställningsbar direkt efter avslutad utbildning. När kurserna är framtagna efter näringens behov inom djur, lantbruk, skog och trädgård blir också de studerande eftertraktade på arbetsmarknaden.Under 2018 antogs 3188 elever i årskurs 1 vid något av Sveriges naturbruksskolor. Det var en ökning med 32 procent jämfört med föregående år.

Specialiseringar i årskurs 2 fördelade sig enligt följande:

  • Lantbruk 439 elever, +28 procent jämfört med föregående år.
  • Trädgård 71, +27 procent.
  • Skog, 253 oförändrat.
  • Djur 1105, +35 procent.
  • Häst 511, +50 procent.
  • Naturturism 327, + 92 procent.
  • Övriga 55, – 20 procent.
  • Antal elever i årskurs 1+2+3 = 8 501, + 30 procent.


I princip en ökning över hela linjen, inom samtliga specialiseringar.

Bland ungdomar är naturbruksutbildningarna också betydligt mer populära är hotell- och turismprogrammet (1 166 antagna elever år 2018), restaurang- och livsmedelsutbildningen (1 967 antagna elever) eller VVS och fastighet 1 538 elever. Källa: Skolverket.

Ett annat spår har varit 40 veckors kursen för vuxna där 14 av veckorna är arbetsplatsförlagd praktik, en succé på andra håll i landet. Avsaknaden av denna lantbruksutbildning gör att lantbruksföretagen inte får tag i den utbildade arbetskraft de har behov av.

Att vi saknar utbildade personer har bidragit till att det startats färre nya lantbruksföretag och att färre unga kommit in i branschen. Vi ser att det behövs många nyanställningar i branschen de närmsta åren.

Bara i Örebro län ser vi att 305 lantbruksföretagare under de närmaste fem åren kommer att gå i pension. Till detta ska vi också lägga de lantbrukare som inte är medlemmar i LRF plus andra yrkeskategorier i näringen. Totalt kan det alltså handla om upp emot 500 arbetstillfällen inom primärproduktionen, bara i Örebro. län

Här måste regionens politiker ta ett ansvar och inte tillåta att Örebro blir en vit fläck på den svenska utbildningskartan. Så här års ser vi helst gula fält som andas framtidstro. Driftsform och huvudman för utbildningen är inte det viktigaste. Det kan vara en branschaktör, ett studieförbund, en privat utbildningsspecialist eller en region. Men vårt län ska inte spela bort den långsiktiga kompetensförsörjningen av en framtidsbransch.

Med anledning av detta vill vi omgående ha ett brett samtal om hur framtida utbildningar inom den gröna ska organiseras och bedrivas.

Länet | Utbildningsplatser som Örebro län behöver
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login