Utlysning av stipendier inom Bernadotteprogrammet 2022

By on 20 november, 2021

Kungl. Vitterhetsakademien utlyser inom ramen för Bernadotteprogrammet upp till tre stipendier om 125 000 kr inom Akademiens verksamhetsområde. Dessutom erbjuds stipendiaten två veckors vistelse vid någon av Akademiens kulturfastigheter – Stjernsunds slott i Närke, Skånelaholms slott i Uppland, kulturreservatet Stensjö by norr om Oskarshamn och Borgs by med fornborgen Gråborg på Öland.. 

Bernadotteprogrammet

Sedan 2016 har Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Konstakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ett gemensamt stipendieprogram. Syftet med Bernadotteprogrammet är att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna har.

Behörig att söka är forskare på postdoktoral nivå som disputerat inom de senaste fem åren. Det föreslagna projektet ska i någon form reflektera minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till tvärvetenskaplig utveckling. Stipendiet kan ses som ett initieringsbidrag för att göra det möjligt att söka större forskningsbidrag inriktat på samverkan mellan de olika områden som representeras av akademierna.

Sista ansökningsdag är måndagen den 10 januari 2022. Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av det tänkta projektet, CV och publikationslista och görs via Vitterhetsakademiens hemsida (http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag) där mer information finns.

Sverige
Örebronyheter

Källa Kungl. Vitterhetsakademien
Vitterhetsakademiens kulturfastigheter är Stjernsunds slott i Närke, Skånelaholms slott i Uppland, kulturreservatet Stensjö by norr om Oskarshamn och Borgs by med fornborgen Gråborg på Öland.

You must be logged in to post a comment Login