Våldet i Myanmar: Röda Korsets förstahjälpare måste skyddas

Av på 10 mars, 2021
Röda Korsets ordförande Margareta Wahlström.

Den senaste tidens utveckling i Myanmar är djupt oroande. I en situation där antalet våldsamma incidenter ökar har även förstahjälpare från Myanmars Röda Kors skadats och felaktigt arresterats under sitt humanitära uppdrag. Även Röda Korsets ambulanser har skadats.

Internationella rödakorskommittén (ICRC) vädjar nu till alla i Myanmar om återhållsamhet och om full respekt och skydd för sjukvårdspersonal och fordon samt byggnader som kliniker och sjukhus, då det är avgörande att skadade får tillgång till sjukvård.

− Röda Korsets arbete i Myanmar är strikt humanitärt enligt kärnprinciperna humanitet, opartiskhet, neutralitet och självständighet. Sjukvårdspersonal och ambulanser måste respekteras av alla sidor och släppas fram för att hjälpa skadade. När personer undsätts får sjukvårdare inte hotas eller hindras i sitt utövande, säger Margareta Wahlström, ordförande för Svenska Röda Korset och som själv varit i Myanmar flera gånger.

− Under senaste fyra veckor har volontärer och personal gjort ett enastående arbete för att hjälpa de som skadats i demonstrationer. Över 1 500 volontärer har mobiliserats och 120 ambulanser har satts in över hela landet för att bistå med första hjälpen och akut transport till alla som behöver, ofta under tuffa förhållanden. Hittills har Röda Korset bistått mer än 1 000 personer med första hjälpen inklusive livräddande interventioner och ambulanstransporter.

Svenska Röda Korset har ett långvarigt samarbete med föreningen och bidrar med stöd till den pågående akutinsatsen. Detta gör det möjligt för Myanmars Röda Kors att köpa in material till första hjälpen, ambulanser och nödvändig utrustning för att upprätthålla stöd i nuvarande situation-

− Det är viktigt att alla idkar återhållsamhet. Även våldsamma situationer har regler, säger Margareta Wahlström.

ICRC vars mandat slås fast i Genèvekonventionerna understryker att när spänningarna under demonstrationer ökar måste polis och militär först använda förhandlingar och medling. Inte förrän nödvändigt bör styrka sättas in. När så är nödvändigt måste detta stå i proportion till hotet och alla försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra och minimera risken för liv eller befolkningens fysiska integritet.

ICRC påminner om att de som arresterats eller frihetsberövats måste behandlas humant. Deras liv, fysiska integritet och värdighet måste respekteras och skyddas under alla omständigheter.

ICRC kommer att följa utvecklingen och ta upp humanitära frågor med relevanta myndigheter. Man kommer också att – tillsammans med partners inom Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen – fortsatt stödja Myanmars Röda Kors.

Världen | Myanmar
Örebronyheter

Källa Röda Korset

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in