Världen | Sverige deltar i EU-projekt om modernisering av lärmiljöer

Av på 18 februari, 2015

I höstas startade ett EU-finansierat projekt, ”Educational Spaces 21 – Open up!”, som skall utreda möjligheter för skolor att utveckla moderna lärmiljöer. Projektet skall utmynna i tre handböcker som skall fungera som stöd och inspiration både för den enskilda läraren men också för kommuner eller områden. I första hand är målgruppen skolor i östeuropa där byggnaderna är omoderna, eftersatta och där ekonomiska faktorer ställer stora krav på att använda pengar och insatser effektivt.

Jannie Jeppesen, som leder den svenska delen av arbetet för Rektorsakademien Utvecklings, RAU, räkning, menar att det är långt fler som kommer att dra nytta av arbetet:

“Eftersatt underhåll, omoderna byggnader som inte stödjer olika former för det moderna lärandet i en globaliserad värld med en organisation och en pedagogisk praktik som behöver utvecklas är en utmaning i de flesta europeiska länder. Finland står med stora utmaningar med sina skolbyggnader från femtiotalet och vi i Sverige har våra miljonprogramsskolor som nu måste rivas eller totalrenoveras. Därför tror vi att resultatet av vårt arbete kommer att komma många till nytta.”

Huvudmålet med projektet är att ta fram rådgivande material, rekommendationer och guider kring hur man kan utveckla och modernisera lärmiljöer ur flera perspektiv:

– fysiska lärmiljöer och organisation
– digitala miljöer
– sociala och kulturella miljöer

Böckerna kommer att publiceras på fyra språk, tyska, polska, engelska och svenska i slutet av det tvååriga projektet och ett digitalt kompetensutvecklingsprogram kommer också att produceras, fritt tillgängligt för skolor att använda i sitt arbete med att ta utvecklingssteg i moderniseringen av elevernas lärande.

RAU arbetar sedan tidigare kring lärmiljöer på uppdrag av kommuner och arkitektkontor, rau:studios, och Jannie Jeppesens tidigare erfarenheter av digitalisering i skola och som rektor för en skola med nytänkande lärmiljöer är erfarenheter som skall användas i framtagandet av handledningarna. Sveriges del i projektet är att genomföra kvalitativa studier i Sverige och i Norden för att samla lärande exempel att använda.

“Jag hoppas att det skall bli ett bra stöd för hur både en enskild lärare kan tänka i sitt klassrum, men också kring hur man på en övergripande nivå kan arbeta för att få lärmiljöer som på flera plan samspelar för att skapa riktigt bra förutsättningar för lärande och hållbar förändring”

Samarbetspartners i arbetet består av fyra organisationer från Polen, Tyskland och Sverige:
The Center for Citizenship Education Foundation (Warsawa, Polen), Think! Foundation (Warsawa, Polen), Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock (Rostock, Tyskland) och Rektorsakademien Utveckling (Stockholm, Sverige).

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in