Världens mest hållbara städer 2021

Av på 9 mars, 2021

Här är hela listan av världens mest hållbara städer som GDS-movement* utser varje år. Listan består nästan enbart av europeiska städer och av de 21 städer som är med är fyra av dem i Sverige och nio i Norden.

 

 

 

 

 

 

Här har du hela listan:

1. Göteborg, Sverige

2. Köpenhamn

3. Zürich, Schweiz

4. Glasgow, Skottland

5. Ålborg, Danmark

6. Reykjavik, Island

7. Malmö, Sverige

8. Sydney, Australien

9. Uppsala, Sverige

10. Melbourne, Australien

11. Dublin, Irland

12. Stockholm, Sverige

Delad 13. Bryssel, Belgien

Delad 13. Århus, Danmark

 

14. Lausanne-Montreux, Schweiz

 

15. Galway, Irland

16. Barcelona, Spanien

17. Helsingfors, Finland

18. Ljubljana, Slovenien

 

19. Oslo, Norge

 

20. Kerry, Irland

*GDS-movement indexet är ett prestandaförbättringsprogram för att göra turist- och eventnäringen mer hållbar. De mäter och utser varje år mest hållbara destination. Indexet mäts på 69 punkter inom fyra områden:

 Miljö  –  hur resmålen arbetar och lever upp till sina klimatförändringsåtagande, kolutsläpp, förnybar energi, resurs- och vattenhantering, kollektivtrafik och luftföroreningar.

 Socialt   – hur staden jobbar mot korruption, för personlig säkerhet, tillgång till information och kommunikation, hälsa och välbefinnande ser ut. Här används index som Social progress index och Corruption perceptions index.

 Leverantörer   –   adresserar hållbarhetsåtagandet hos de lokala arrangörerna i branschen såsom hotell, restauranger, flygplatser, evenemangsbyråer och arenor.

 Destination bolag   –  hur arbetar destinationsbolag och turistbyrå med hållbarhets- och förnyelsestrategi, ledarskap, kommunikation samt uppföljning och rapportering av dessa.

Världen
Örebronyheter

Källa: Sembo

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in