Världshungern den tysta katastrofen

By on 28 maj, 2019

World Hunger Day den 28 maj finns för att uppmärksamma att var nionde människa, drygt 800 miljoner människor, lever i kronisk hunger. Dagen instiftades 2011 på World Hunger Days initiativ.

Redan utsatta drabbas hårdast
Mål 2 i Agenda 2030 är att utrota hungern, ett arbete som tyvärr går alldeles för långsamt. Den senaste rapporten från FAO visar att hungern i världen istället har stigit de senaste tre åren. Idag produceras tillräckligt med mat för att mätta hela världens befolkning – det är istället konflikter, höga matpriser och inte minst klimatförändringar som bidrar till utvecklingen. Dessa faktorer slår hårdast mot människor som redan lever i utsatthet och fattigdom. Ett exempel är cyklonen Idai som drabbade bl a Mocambique, Malawi och Zimbabwe. Media rapporterar om att det har varit svårt att nå sjukvården och att översvämningarna gör att kolera och andra sjukdomar sprids via vattnet. För den som redan lever i hunger kan detta få katastrofala konsekvenser; kroppens motståndskraft är låg och en diarrésjukdom kan leda till döden.

Förutom klimatförändringar finns hotet mot den biologiska mångfalden. FN:s plattform för artmångfald och ekosystemtjänster, IPBES, presenterade nyligen en sammanfattning av sin kommande rapport om situationen för världens ekosystem.En miljon arter hotas av utrotning och antalet arter minskar mellan 10 och 100 gånger fortare jämfört med 1970. Även konsekvenserna av degradering av världens ekosystem drabbar människor som lever i fattigdom hårdast. Det är de som ofta är mest beroende av fungerande ekosystem.

 Inte bara en fråga om mat
Kronisk hunger och undernäring gör att hjärnan inte utvecklas, att barn inte växer och vid en katastrof hamnar människor direkt i svält. Barn är särskilt utsatta och varje år dör nästan 3 miljoner barn före femårsåldern på grund av undernäring. Men det handlar också om rättigheter som inte blir tillgodosedda, som rätten till utbildning, till demokrati och till ett jämställt liv där kvinnor och män har samma tillgång till makt, inflytande och resurser i samhället. Ett otillräckligt intag av näringsriktig mat gör det omöjligt att orka arbeta eller utbilda sig, dessutom finns inte tid då all vaken tid går åt till att skaffa mat. Hunger och undernäring hindrar därför många länders utveckling och tillväxt.

Hungerprojektets program fokuserar på att stärka lokalsamhällens förutsättningar i en värld med stora, och delvis nya, utmaningar. Det är ett arbete med många dimensioner som handlar om att bygga samhällets sociala och fysiska grund, om utbildning, om att skapa möjligheter för entreprenörskap och småföretag, om förbättrad infrastruktur och starka relationer med lokala beslutsfattare och inte minst om att arbeta för hållbart odlande och biologisk mångfald.

Världen
Örebronyheter

 

You must be logged in to post a comment Login