”Världssamvetet” av Leia

By on 7 november, 2021

Världssamvetet
Det svenska
Visar sig ofta vara
Stormaktsfjäsk
Och
Politisk exploatering
För egna syften
Rousseau sade….
Om makt är rätt
Vad tjänar det då till
Att diskutera
Vad som är rätt
Var står vi….
Falska flyktingar
Uppriggade befrielserörelser
Svensk vänlighet
Svensk medkänsla
Var står vi….
Det är bättre
Att låta
Vårt sjuka samvete
Gå stormakters ärenden
Än att stolt
Stå fast på sin post
Allt som kommer till oss
Konsten att tiga
Att inte lyssna
Att låtsas inte förstå
Konsten att ljuga
Att köra med
Små orepresentativa
Men
Väldokumenterade minisanningar
Som ger intryck
Av att gälla helheten
Hur kunde
Välfärdens Sverige
Så snabbt
Så kostsamt
Utvecklas till
Ofärdens Sverige
Jag ska ha….
Jag ska ha…
Men jag ska inte ge
Man glömde….
De sju dödssynderna

Leia, Kultur | Dikten
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login