Varning för förfalskade fillersprodukter

By on 21 oktober, 2022
Foto: Läkemedelsverket

Efter flera fall av förfalskade fillers på den svenska marknaden vill Läkemedelsverket uppmana till vaksamhet hos de som köper den här typen av produkter. Användning av en förfalskad produkt riskerar att leda till svullnad, knölar, allergiska reaktioner och infektioner.

Fillers är avsedda för professionell användning av legitimerade behandlare. Förfalskade fillers förekommer på näthandelssidor men kan även finnas hos behandlande kliniker eftersom de kan vara svåra att identifiera och skilja ifrån originalprodukterna. För att minska risken är en bra grundregel är att man som privatperson undviker att köpa fillers på nätet. Det ska vara ett väl övervägt beslut att få fillers injicerat och man ska vara medveten om riskerna som finns även när det görs hos en legitimerad behandlare.

Fråga och kontrollera

– Vi vill uppmana både legitimerade behandlare och konsumenter att vara uppmärksamma på om något verkar konstigt med produkten. Det kan exempelvis vara att förpackningen har öppnats och förseglats igen, att det ligger felaktiga kanyler i förpackningen eller att batchnummer på förpackning och spruta inte överensstämmer, säger Camilla Bysell, gruppchef på enheten för medicinteknik vid Läkemedelsverket. Fråga, kontrollera och begär att få bevis på att den produkt som du vill använda är en äkta produkt och kommer från en seriös tillverkare.

För att ta reda på om enskilda produkter är falska eller korrekta behöver man vända sig tillverkaren eller den auktoriserade representanten (EC REP). Den uppgiften ska gå att hitta på förpackningen.

Köp eller använd aldrig produkter som kan vara förfalskade

Fillers är medicintekniska produkter och ska vara CE-märkta och uppfylla strikta krav för att få marknadsföras och säljas i Sverige och de övriga EU-länderna. De betraktas som högriskprodukter och ska därför också ha granskats av ett oberoende granskningsföretag (ett så kallat anmält organ).
De förfalskade produkterna innebär stora risker. Det går exempelvis inte att veta säkert vilket innehåll som finns i sprutan eller att produkten är steril.

– Att använda en förfalskad produkt riskerar att leda till svullnad, knölar, allergiska reaktioner och infektioner. Att de här produkterna finns på marknaden innebär en stor säkerhetsrisk för användarna. Läkemedelsverket tar gärna emot information om förfalskade och felaktiga produkter, säger Camilla Bysell.

Fem tips: titta efter det här innan du använder fillers:

  • Utförare: Fillers är avsedda för professionell användning och ska utföras av legitimerad personal. Som privatperson bör du inte köpa fillers via nätförsäljning.
  • Priset: Verkar något för bra att vara sant, till exempel att en fillerbehandling är misstänkt billig, kan det bero att man gjort avkall på säkerheten.
  • Förpackningen: Den ska ha CE märke (CE + 4 siffror som anger det anmälda organet som certifierat tillverkaren)
  • Språket: Eventuella varningar eller annan väsentlig information på själva förpackningen ska visas antingen som symboler eller finnas på svenska.
  • Bruksanvisningen (bipacksedel): Ska vara på svenska och information för säker användning ska finnas beskriven. Kontaktuppgifter till tillverkare eller dess representant i Europa ska finnas angiven.

Detta gäller för estetiska injektionsbehandlingar

Fillers är medicintekniska produkter och ska vara CE-märkta och uppfylla strikta krav för att få marknadsföras och säljas i Sverige och de övriga EU-länderna. De betraktas som högriskprodukter och ska därför också ha granskats av ett oberoende granskningsföretag (anmält organ).

Den 1 juli 2021 trädde nya regler om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar innebär bland annat att endast legitimerade sjuksköterskor, läkare och tandläkare får utföra estetiska injektionsbehandlingar.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket

You must be logged in to post a comment Login