Varning för oseriösa bilförmedlare

By on 15 oktober, 2021
Arkivbild

Oseriösa bilförmedlare som lurar privatpersoner som vill sälja sin person- eller husbil har blivit ett vanligt förekommande problem. Bland bedrägerierna märks förmedlare som åtar sig uppdraget att sälja bilen och sedan dröjer med betalningen, undviker att redovisa försäljningssumman eller i värsta fall lämnar den tidigare ägaren helt utan ersättning.

För den enskilde bilägaren kan utebliven ersättning få allvarliga följder eftersom det ofta rör sig om hundratusentals kronor, eller ännu mer för husbilar.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har det totala antalet anmälda bedrägeribrott nästan fördubblats den senaste tioårsperioden, från 115 000 till 218 000 anmälningar. Bilbedrägerierna står för en del av den sammanlagda brottsligheten.

– Vi får rapporter om den här typen av bedrägerier alldeles för ofta. Det kan vara bilägare som har lämnat över sin bil för förmedling varefter förmedlaren gör sig oanträffbar. Men det kan också handla om att svårigheter att få förmedlaren att redovisa försäljningspriset till den slutliga köparen på ett korrekt sätt eller att man får vänta väldigt länge på betalningen, säger Fredrik Bruno, jurist på Riksförbundet M Sverige.

Försäljning till bilhandlare ger normalt en något lägre ersättning än vad bilförmedlare utlovar. Men att resultatet av försäljningen ska bli bättre förutsätter att förmedlaren hittar en köpare och sköter sitt uppdrag på ett korrekt sätt. M Sveriges rekommendation är att noga överväga om risken är värd den något högre ersättningen du kan få via bilförmedling. Dessutom riskerar bilägare att drabbas av kostnader för förmedlingsuppdraget om förmedlaren inte lyckas sälja bilen till överenskommet pris.

M Sveriges tips inför bilförsäljningen

Det finns många oseriösa bilförmedlare, var därför noggrann med att ta referenser och kontrollera förmedlarens bakgrund, även om företaget vid första anblicken framstår som seriöst.

Läs igenom uppdragsavtalet noggrant. Av avtalet ska det framgå vad uppdraget avser, hur länge det ska pågå och vem som är ägare till bilen under uppdragstiden. Det ska även framgå vilket som är ditt lägsta accepterade pris, vilken ersättning bilförmedlaren ska få, när och hur du ska få pengarna från försäljningen och om förmedlaren har rätt till ersättning vid utebliven försäljning.

Och slutligen, skriv aldrig över bilen på någon annan innan du har fått betalt, då förlorar du din viktigaste möjlighet att själv behålla kontrollen över försäljningen. Detta tips gäller oavsett hur du säljer din bil.

Sverige
Örebronyheter

Källa M Sverige

You must be logged in to post a comment Login