VD-bedrägerier går åter kraftigt uppåt

By on 15 april, 2021

Summerande rapport visar en markant ökning av attacker under inledande månaderna av 2021 jämfört med året innan och att hot som tidigare minskat åter vänder uppåt.

Trend Micro har sammanfattat inledningen på år 2021 i en rapport som presenterar januari och februaris hotlandskap. Året har hittills haft en tuff inledning, med totalt 12,6 miljarder blockerade attackförsök. Det är en ökning med hela 59 procent från samma period föregående år.

Utpressning minskar medan VD-bedrägerier ökar

Attacker med kidnappningsprogram som pressar mottagaren på pengar, har backat jämfört med samma period år 2020. Vid februaris slut hade strax över 3 miljoner utpressningsattacker registrerats av Trend Micro, vilket är en minskning med 23 procent.

Denna typ av attacker nådde sin absoluta topp under 2016 och 2017, och har sedan dess minskat stadigt. En trend som tycks fortsätta även i år. Mellan januari och februari sjönk antalet upptäckta utpressningsattacker marginellt med 0,8 procent, men trenden syntes desto tydligare bland antalet ransomware-familjer, som minskade med hela 38,5 procent.

VD-bedrägerier, även kallade BEC-attacker (Business Email Crompromise), har ökat under starten av 2021. Jämfört med samma period föregående år, syns en nära på fördubbling. I februari 2021 loggades 56 procent fler bedrägeriförsök än samma månad 2020, och bara mellan januari och februari i år ökade de totala bedrägeriförsöken med 28,6 procent.

Tillverkningsindustrin och sjukvården fortsätter vara utsatta sektorer

Många branscher har haft det tufft med cybersäkerheten under pandemiåret, då den påskyndade digitala omställningen utmanat existerande nätverk och digitala infrastrukturer hos verksamheterna. Under 2020 såg vi att inte minst sjukvården var utsatt för mer cyberattacker än vanligt, något som nu syns fortsätta in i 2021. Under januari och februari toppar tillverkningsindustrin och hälso- och sjukvårdssektorn listan över branscher utsatta för mest attacker med skadlig kod, följt av myndigheter, bankväsende och utbildning. Det ser dock inte bara dystert ut, för bara mellan januari och februari syntes en tydlig minskning i antalet attacker med skadlig kod. Inte minst inom just tillverkningsindustrin, som såg en minskning i cyberattacker med hela 60,9 procent. Trots den kraftiga inbromsningen är tillverkningsindustrin fortfarande den mest utsatta sektorn.

När det kommer till så kallad banking malware, cyberattacker som riktar in sig på banktjänster och att komma över kritisk finansiell information, är det statliga organ och myndigheter som drabbats av störst antal attackförsök under starten av 2021. Men jämfört med samma period föregående år har även dessa attacker minskat märkbart, med 31,6 procent från februari till februari.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Trend Micro

You must be logged in to post a comment Login