Viktigt förslag om statlig e-legitimation

By on 6 februari, 2023
Markus Petersson, ordförande för Inre Ringen Sverige, och FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.
Bild: FUB

Riksförbundet FUB ser mycket positivt på förslaget från Myndigheten för digital förvaltning (Digg) som presenterades i måndags, angående hur en statlig e-legitimation kan tas fram: En e-legitimation för alla är en uppgift för staten

Digg har bland annat tittat på hur e-legitimationen ska utformas för att så många som möjligt ska kunna använda den. Personer med funktionsnedsättning nämns särskilt som en grupp som drabbas av det digitala utanförskapet och som ska kunna använda den statliga e-legitimationen. Detta gäller i synnerhet personer med intellektuell funktionsnedsättning och FUB har under utredningen bidragit med kunskap om målgruppens behov.

– Vi har beskrivit vilka hinder som personer med intellektuell funktionsnedsättning möter idag, och vilka behov som finns vid framtagandet av en statlig e-legitimation. Det handlar bland annat om rätten att överhuvudtaget kunna identifiera sig digitalt, samt vikten av flexibla lösningar utifrån individens behovs, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

Möjligheter för ställföreträdare

FUB välkomnar att Digg även lyfter möjligheten för gode män och förvaltare att använda e-legitimation i egenskap av ombud. Digg påpekar att om en ombudslösning ska kunna fungera, behövs ett rikstäckande register över gode män och förvaltare, något som föreslogs av Ställföreträdarutredningen 2021, utan att något har hänt i frågan. Nu föreslår Digg att regeringen ska gå vidare med registerförslaget från utredningen.

Användartestad tillgänglighet

Digg konstaterar också att utförliga tillgänglighetstester måste göras tillsammans med olika användargrupper, för att e-legitimationen ska kunna användas av alla. FUB ser detta som en självklarhet, då forskning och erfarenhet visar att de mest hållbara lösningarna alltid tas fram i tätt samarbete med användargrupper.

– Äntligen! säger Markus Petersson, ordförande för Inre Ringen Sverige, som representerar FUB:s medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning. – Många i vår grupp har inte tillgång till BankID. Det skapar ständigt problem i vardagen. Bara detta att tekniska hjälpmedlen som många använder måste kunna funka när man ska logga in med sin e-legitimation. Så är det inte idag!

– Inre Ringen Sverige har länge kämpat för en e-legitimation som inte diskriminerar personer med IF.

Digital myndighetspost fordrar tillgängligt e-postprogram

Det brådskar med att få fram en fungerande statlig e-legitimation. I dagarna har Postfinansieringsutredningen fått ett tilläggsdirektiv att utreda om privatpersoner och företag ska bli skyldiga att ta emot digital post från myndigheter. Naturligtvis är denna skyldighet en omöjlighet utan en statlig e-legitimation.

Likaså är kravet att ta emot digital post en omöjlighet om ett kognitivt tillgängligt e-postprogram inte finns på plats.

– FUB, tillsammans med våra samarbetspartners, känner en stor frustration att något så självklart som ett modernt, tillgängligt e-postprogram inte finns i ett land som vill vara bäst i klassen vad det gäller digitala lösningar. Vi anser att Post- och telestyrelsen (PTS) har ett tydligt ansvar för detta och vi har varit i kontakt med dem under flera år. Frågan utreds gång på gång hos PTS, men hittills utan resultat, säger Christina Heilborn.

Sverige
Örebronyheter

Källa: FUB

You must be logged in to post a comment Login