All posts tagged "FUB"

 • FN:s rekommendationer välkomnas

  Nyligen kom en förhandsversion på rekommendationerna från FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning till Sverige. Sverige blev den 11–12 mars utfrågade av kommittén i Genève. Sverige rekommenderas bland annat att se över funktionsrättskonventionens status i rättssystemet och fullt...

  • Posted mars 31, 2024
  • 0
 • Stora brister i den anpassade grund- och gymnasieskolan

  FUB:s skolenkät visar stora brister i den anpassade grund- och gymnasieskolan, riksförbundet FUB har genomfört en enkätundersökning om hur skolgången fungerar för elever i den anpassade grund- och gymnasieskolan. Svar från över 400 föräldrar visar att faktorer...

  • Posted juli 23, 2023
  • 0
 • Viktigt förslag om statlig e-legitimation

  Riksförbundet FUB ser mycket positivt på förslaget från Myndigheten för digital förvaltning (Digg) som presenterades i måndags, angående hur en statlig e-legitimation kan tas fram: En e-legitimation för alla är en uppgift för staten Digg har bland annat...

  • Posted februari 6, 2023
  • 0
 • Större risk för barn med funktionsnedsättning

  Större risk för barn med funktionsnedsättning att utsättas för våld, regeringens särskilda utredare, Fredrik Malmberg (tidigare barnombudsman) överlämnade i onsdags slutbetänkandet från utredningen ”En uppväxt fri från våld” till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall. Utredningen har haft i...

  • Posted januari 21, 2023
  • 0
 • Ovaccinerade borde inte arbeta i LSS-verksamhet

  FUB ställer sig bakom Statens medicinsk-etiska råds (Smer) uttalande om att anställda som arbetar med att ge omsorg och service till äldre och personer med funktionsnedsättningar har en moralisk skyldighet att vaccinera sig mot covid-19. Flera internationella forskningsstudier...

  • Posted september 29, 2021
  • 0
 • Vinstkravet hindrar Samhalls kärnuppdrag

  Uppdrag Gransknings avsnitt ”För svag för Samhall” bekräftar det som Riksförbundet FUB, Riksrevisionsverket, Statskontoret och forskare har påpekat under flera år: Statens vinstkrav på Samhall omöjliggör kärnuppdraget att prioritera personer med funktionsnedsättningar som befinner sig längst bort...

  • Posted maj 2, 2021
  • 0
 • Personer med intellektuell funktionsnedsättning mer ensamma än före pandemin

  En enkätundersökning från FUB visar att personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) upplever att tillvaron blivit sämre än före pandemin. Många känner sig mer ensamma än tidigare. Hälften av dem som svarade på enkäten arbetade inte kvar på...

  • Posted augusti 21, 2020
  • 0
 • Klappjakten på personer med funktionsnedsättning fortsätter

  Det är tydligt att regeringen ser personer med funktionsnedsättning som en ekonomisk belastning. Samtidigt som alltfler förlorar sin aktivitets- eller sjukersättning och hänvisas till ekonomiskt försörjningsstöd, kommer nu nästa dråpslag när de inte får motsvarande höjning av det...

  • Posted november 22, 2019
  • 0
 • FUB kommenterar Socialstyrelsens lägesrapport 2019

  Socialstyrelsens lägesrapport 2019 är publicerad, lägesrapporten är en årlig rapport om tillståndet och utvecklingen för insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Nedan redogör FUB för delar av innehållet i rapporten. Vi lyfter även FUB:s förslag till...

  • Posted mars 25, 2019
  • 0
 • Fortsatt ekonomisk utsatthet för personer

  Fortsatt ekonomisk utsatthet för personer med intellektuell funktionsnedsättning! Årets upplaga av FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” är här. Fattigdomen för många i LSS-gruppen har accelererat under senare år, dels på grund av dåligt anpassad aktivitets- och sjukersättning med...

  • Posted mars 23, 2019
  • 0