Alla inlägg taggade "FUB"

 • Vinstkravet hindrar Samhalls kärnuppdrag

  Uppdrag Gransknings avsnitt ”För svag för Samhall” bekräftar det som Riksförbundet FUB, Riksrevisionsverket, Statskontoret och forskare har påpekat under flera år: Statens vinstkrav på Samhall omöjliggör kärnuppdraget att prioritera personer med funktionsnedsättningar som befinner sig längst bort...

  • Skrivet maj 2, 2021
  • 0
 • Personer med intellektuell funktionsnedsättning mer ensamma än före pandemin

  En enkätundersökning från FUB visar att personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) upplever att tillvaron blivit sämre än före pandemin. Många känner sig mer ensamma än tidigare. Hälften av dem som svarade på enkäten arbetade inte kvar på...

  • Skrivet augusti 21, 2020
  • 0
 • Klappjakten på personer med funktionsnedsättning fortsätter

  Det är tydligt att regeringen ser personer med funktionsnedsättning som en ekonomisk belastning. Samtidigt som alltfler förlorar sin aktivitets- eller sjukersättning och hänvisas till ekonomiskt försörjningsstöd, kommer nu nästa dråpslag när de inte får motsvarande höjning av det...

  • Skrivet november 22, 2019
  • 0
 • FUB kommenterar Socialstyrelsens lägesrapport 2019

  Socialstyrelsens lägesrapport 2019 är publicerad, lägesrapporten är en årlig rapport om tillståndet och utvecklingen för insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Nedan redogör FUB för delar av innehållet i rapporten. Vi lyfter även FUB:s förslag till...

  • Skrivet mars 25, 2019
  • 0
 • Fortsatt ekonomisk utsatthet för personer

  Fortsatt ekonomisk utsatthet för personer med intellektuell funktionsnedsättning! Årets upplaga av FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” är här. Fattigdomen för många i LSS-gruppen har accelererat under senare år, dels på grund av dåligt anpassad aktivitets- och sjukersättning med...

  • Skrivet mars 23, 2019
  • 0
 • Hindra inte anhöriga från att vara gode män

  FUB är oroliga för regeländringar kring vem som får vara god man, så att de som oftast känner huvudmännen bäst och kan bäst kommunicera med huvudmännen, alltså de anhöriga, ska hindras från att vara god man. – Gode...

  • Skrivet maj 22, 2017
  • 0
 • Hälsa | Ekonomin allt sämre för personer med LSS-insatser

  2014 gjorde FUB rapporten “Fångad i fattigdom?” som visade hur dålig ekonomi många personer med utvecklingsstörning har. Två år senare verkar den bli ännu sämre! Rapporten “Fångad i fattigdom?” är uppdaterad med aktuella belopp och under 2016...

  • Skrivet april 18, 2016
  • 0
 • Hälsa | Uttalande om föräldraskap från Riksförbundet FUB:s förbundsstämma

  I Sverige har alla rätt att bli föräldrar. Och alla barn har rätt till sina föräldrar. FUB anser att alla föräldrar ska ha rätt till det stöd de behöver för att deras barn ska få en trygg...

  • Skrivet maj 19, 2015
  • 0