Större risk för barn med funktionsnedsättning

By on 21 januari, 2023
Bild: FUB

Större risk för barn med funktionsnedsättning att utsättas för våld, regeringens särskilda utredare, Fredrik Malmberg (tidigare barnombudsman) överlämnade i onsdags slutbetänkandet från utredningen ”En uppväxt fri från våld” till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall.

Utredningen har haft i uppdrag att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.

I sitt anförande bekräftade Fredrik Malmberg det som har lyfts tidigare i olika sammanhang: Barn med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld.

– Riksförbundet FUB anser att en del av den stora forskningssatsning som föreslås, bör omfatta öronmärkta medel för forskning om våld mot barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF), säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. I dagsläget behövs mer kunskap om denna grupp.

De studier som finns visar att, tillsammans med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, löper barn med IF en tio gånger större risk att bli utsatta för sexuella övergrepp jämfört med barn utan funktionsnedsättningar.

På grund av sin funktionsnedsättning är det många gånger svårt för barn med IF att uttrycka vad de har varit med om, och de är i särskild beroendeställning gentemot vuxna i sin omgivning. Detta kan leda till ett osynliggörande som är direkt livshotande.

– Riksförbundet FUB kommer att aktivt följa upp utredningens förslag för att säkerställa att särskilda verktyg riktade till vår målgrupp tas fram, säger Christina Heilborn.

Sverige
Örebronyheter

Källa FUB

You must be logged in to post a comment Login