Vinnare på bostadsrättsmarknaden 2015–2020 Dalarnas län i toppen och Örebro län i botten

Av på 8 september, 2020

De senaste månaderna har bostadsrättsmarknaden präglats av hög aktivitet med många försäljningar och stigande priser. Men hur har prisutvecklingen sett ut de senaste fem åren? Det har Fastighetsbyrån tagit reda på. På riksnivå har priserna stigit med 18 procent, men skillnaden mellan länen är stor. I Dalarna, som toppar listan, har priserna ökat med 74 procent medan i Örebro län, som hamnar längst ner, endast med 5 procent. I kommuntoppen hittar vi Arboga där priserna skjutit i höjden med hela 291 procent.

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från svensk mäklarstatistik, sammanställt hur prisutvecklingen på bostadsrätter sett ut i Sveriges län och kommuner under de senaste fem åren. Tidsperioderna som jämförs är januari till juli 2015 med samma period under 2020 och prisutvecklingen har analyserats i såväl procent som kronor. Snittökningen i landet totalt sett har under de senaste fem åren varit 18 procent eller 391 661 kr. Detta är en något lägre prisutveckling jämfört med när samma jämförelse gjordes i fjol, då priserna ökat med 28 procent den senaste femårsperioden.

– Det är slående stora skillnader mellan olika län. Trenden man kan se nu är att storstadslänen och -kommunerna halkat ner i listorna, även i prisutveckling i kronor. Prisökningarna har dämpats i framförallt Stockholm och Göteborg medan vissa mindre städer och kommuner har haft en kraftig prisökning. Det senaste året kan vi även se att bostadsrätter generellt inte haft samma prisutveckling som villor, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Dalarna är det län i landet där priserna utvecklats bäst procentuellt sett, hela 74 procent. Därefter följer Blekinge, 66 procent, och Jämtland, 48 procent. Skillnaden mellan länen är stor. I Örebro län, som hamnar längst ner på listan, har endast ökat med 5 procent under samma period. Även Uppsala län, 6 procent, och Norrbottens län, 9 procent, hamnar långt ner på listan och en bra bit ifrån Sverigesnittet.

Sett i kronor toppar Jämtland listan, med en ökning på 620 434 kr. Dalarna är inte långt efter med en ökning på 612 618 och på tredje plats kommer Skåne med en ökning på 568 630 kr. Även här hamnar Örebro län i botten med en ökning på 69 503 kr. Stockholms län, som historiskt sett brukar ligga högt upp på listan, hamnar på sjätte plats.

Så ser kommunlistan ut – Arboga i toppen och Örnsköldsvik i botten.
Bland kommunerna som ligger högt upp på listan procentuellt sett utgår många från lägre prisnivåer och har därefter ökat snabbt. Toppar gör Arboga där priserna stigit med hela 291 procent på fem år. Även Malung-Sälen, 253 procent, och Vetlanda, 203 procent, uppvisar ökningar på över 200 procent. När vi jämför prisutvecklingen i kronor toppar Malung-Sälen listan med en ökning på 2 184 392 kr. Därefter kommer Ekerö, 1 389 814 kr, och Älvdalen, 1 330 600 kr. Längst ner på listan hamnar Örnsköldsvik både sett i procent, -16 procent, och kronor, -201 557 kr.

Länssiffror – Dalarnas län i topp – Örebros län i botten

Län pris (genomsnitt) pris (genomsnitt) % kronor
Dalarnas län 825 064 1 437 682 74% 612 618
Blekinge län 834 562 1 385 330 66% 550 768
Jämtlands län 1 285 711 1 906 146 48% 620 434
Södermanlands län 1 050 502 1 530 481 46% 479 979
Jönköpings län 1 166 742 1 697 704 46% 530 962
Skåne län 1 354 567 1 923 197 42% 568 630
Gävleborgs län 945 014 1 329 287 41% 384 273
Kalmar län 924 818 1 283 934 39% 359 116
Östergötlands län 1 335 151 1 807 797 35% 472 645
Västmanlands län 1 043 957 1 390 025 33% 346 068
Hallands län 1 725 182 2 286 795 33% 561 614
Västerbottens län 1 277 421 1 682 853 32% 405 432
Värmlands län 973 998 1 275 217 31% 301 219
Gotlands län 1 619 710 2 076 126 28% 456 416
Västra Götalands län 1 942 564 2 392 661 23% 450 097
Stockholms län 3 062 464 3 612 418 18% 549 954
Kronobergs län 1 390 172 1 634 379 18% 244 207
Västernorrlands län 813 496 953 935 17% 140 439
Norrbottens län 1 136 228 1 233 553 9% 97 325
Uppsala län 2 055 702 2 178 092 6% 122 389
Örebro län 1 450 842 1 520 346 5% 69 503
Riket 2 129 843 2 521 504 18% 391 661

.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Fastighetsbyrån
Beskrivning av siffrorna
Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför snittpriser på alla bostadsrättsförsäljningar gjorda jan-juli 2015 med samma period 2020. Procentuell prisökning samt värdeökning i kronor redovisas. De kommuner som haft färre än 10 försäljningar under någon av perioderna är borttagna.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in