WWF granskar den globala pappersindustrin

Av på 30 oktober, 2013

Idag presenterar WWF för tredje gången undersökningen Environmental Paper Company Index som granskar den globala pappersindustrin. Sex av företagen har produktion i Sverige – Billerud Korsnäs, Metsä Group, Mondi, SCA, Södra och Stora Enso. Granskningen omfattar bland annat skogsråvarans ursprung, utsläpp till luft och vatten och miljöledningssystem.

– Vi är glada över att över en tredjedel av de inbjudna företagen har visat stor öppenhet kring sin miljöpåverkan genom att delta i årets upplaga av undersökningen. Pappersindustrin har en stor påverkan och det är positivt att allt fler bolag visar en tydlig vilja att minska sitt ekologiska fotavtryck, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

I början av året bjöd WWF in 70 av världens viktigaste pappers- och massatillverkare att delta i årets undersökning och index. De svarar för 25 procent av världens massaproduktion och 35 procent av världens pappersproduktion. Av dem valde 25 producenter att delta. Det är en ökning jämfört med 2012 då 15 företag deltog och ytterligare en ökning från 2010 då 5 företag var med. En majoritet av de granskade företagen kommer från Europa (12), Nordamerika (5), Syd- och Centralamerika (5), Asien (2), och Sydafrika (1).

– Även om pappersindustrin skärpt sin miljöprestanda återstår mycket för att minska papperstillverkningens globala miljöpåverkan, säger Per Larsson, skogsexpert på WWF.

WWFs analyser visar att stigande inkomster och befolkningstillväxt kommer att öka efterfrågan på exempelvis mat, bränslen, virke och fiber. Skogssindustrin spelar en viktig roll till följd av sin stora påverkan på världens skogar samt utsläpp till vatten och luft.

– De företag som inte deltar missar möjligheten att visa vad de eventuellt gör för att minska sin påverkan på miljön. Vi uppmuntrar fler företag – inte minst svenska – att framöver delta i Environmental Paper Company Index, avslutar Per Larsson.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in